Visit our social media channels

Skip to main content

Wyłączenie odpowiedzialności

Lekarze Invisalign, których można znaleźć w narzędziu „Znajdź Lekarza Invisalign”, to licencjonowani ortodonci i dentyści niezatrudnieni przez Align Technology. Świadczą oni niezależne usługi konsultacyjne i medyczne. Narzędzie „Znajdź Lekarza Invisalign” ma na celu pomóc ci w zlokalizowaniu wybranego Lekarza Invisalign, do którego możesz udać się na wstępną konsultację. Do ciebie należy ocena, czy dany Lekarz jest dla ciebie odpowiedni. Align Technology nie udziela żadnych gwarancji dotyczących konkretnego wyniku leczenia ani spełnienia warunków potrzebnych, aby zostać objętym leczeniem Invisalign. Jedynie twój Lekarz Invisalign może ocenić, czy możesz podjąć leczenie metodą Invisalign lub innymi metodami.

Wszyscy Lekarze znajdujący się w bazie danych „Znajdź Lekarza Invisalign” przeszli kurs firmy Align Technology, który jest konieczny, aby móc leczyć w systemie Invisalign. Tytuły Invisalign (np. Platinum Elite (PE), Platinum (P)) są przyznawane na podstawie względnej liczby przypadków leczonych metodą Invisalign, które Lekarz Invisalign przedstawił do zatwierdzenia. Status Lekarz Invisalign oraz tytuły Invisalign nie są uznawane za specjalizacje przez stowarzyszenia dentystyczne w twoim kraju.

Kolejność, w jakiej pojawiają się Lekarze Invisalign w wynikach wyszukiwania, zależy głównie od historii i liczby przypadków leczonych metodą Invisalign, które lekarz przedstawił do zatwierdzenia. Lista Lekarzy Invisalign nie jest zamknięta, więc w twojej okolicy mogą pracować jeszcze inni wyszkoleni Lekarze Invisalign.