Najpopularniejsze pytania

Czym jest Invisalign®?

Leczenie Invisalign to niemal niewidoczny sposób prostowania zębów. Dzięki zaawansowanej technologii komputerowego obrazowania 3D lekarz Invisalign przedstawia pacjentowi kompletny plan leczenia oparty na jego zaleceniach, od początkowego ustawienia zębów do uzyskania pożądanego ustawienia po zakończeniu leczenia. Następnie zostaje wykonany zestaw przejrzystych nakładek dostosowany specjalnie do określonego pacjenta. Zadaniem nakładek jest powolne przesuwanie zębów. Każdą nakładkę nosi się przez około dwa tygodnie. Następnie wymienia się ją na kolejną nakładkę z zestawu, która dalej stopniowo przesuwa zęby w stronę planowanej pozycji końcowej. Czas leczenia zależy od potrzeb danego pacjenta i określa go lekarz Invisalign.

Jak działa Invisalign?

Nakładki Invisalign służą do kontrolowanego, stopniowego przemieszczania zębów. W przeciwieństwie do tradycyjnych aparatów, w leczeniu Invisalign kontrolowany jest nie tylko zakres przemieszczenia przez każdą nakładkę, ale również czas przemieszczania. W związku z tym na każdym etapie leczenia mogą być przesuwane tylko wybrane zęby, zgodnie z planem leczenia Invisalign określonym dla tego etapu. To pozwala skutecznie oddziaływać na zęby.

Ile kosztuje leczenie invisalign?

Podobnie jak w przypadku innych metod leczenia ortodontycznego, koszt leczenia Invisalign jest uzależniony od stopnia komplikacji przypadku i przebiegu samego leczenia. Można przyjąć, że koszt leczenia osoby dorosłej jest zbliżony do kosztu leczenia tradycyjnym aparatem i zazwyczaj wynosi od 14,000 zł do 16,000 zł, jednak jeśli wymagana korekta jest niewielka, cena może wynieść zaledwie 9,000 zł. Jednak precyzyjnie koszty może określić wyłącznie lekarz Invisalign.

Jak zacząć leczenie Invisalign?

Należy umówić się na wstępną konsultację z lekarzem Invisalign.

Jak długo trwa leczenie Invisalign?

Czas leczenia jest uzależniony od złożoności przypadku i zazwyczaj porównywalny o czasem wymaganym podczas leczenia tradycyjnym aparatem. Bardziej szczegółowe informacje poda podczas konsultacji lekarz Invisalign.

Czym jest Invisalign i jak działa?

Technologia

Nakładki

Lekarze Invisalign

Proces leczenia

Kwalifikacja do leczenia

Zdrowie jamy ustnej

Życie podczas leczenia Invisalign