1. Dane dostępne w firmie Align Technology według stanu na 24 lipca 2019 r.
  2. Czas leczenia może być różny i jest uzależniony od określonych przez lekarza potrzeb danego pacjenta.
  3. Dane dostępne w firmie Align Technology według stanu na 12 października 2017 r.