1. Niektórzy lekarze nadal pobierają wyciski fizyczne z wykorzystaniem miękkiej masy. Takie wyciski zostają następnie zeskanowane przez techników Invisalign, aby stworzyć trójwymiarowy obraz do wykorzystania w oprogramowaniu ClinCheck i wyprodukowania nakładek.
  2. Czas leczenia może być różny w zależności od stopnia złożoności przypadku i musi go określić lekarz.
  3. Stan na dzień 31.03.2021, dane dostępne w firmie Align Technology.