1. Porównanie z nakładkami Invisalign wytwarzanymi wcześniej z materiału jednowarstwowego (EX30).  ** Według badania przeprowadzonego przez Millera i współpracowników, w którym pacjenci dorośli mierzyli ból w pierwszym tygodniu leczenia. Kevin Miller i in.  „Porównanie wpływu leczenia z użyciem nakładek Invisalign i aparatów stałych podczas pierwszego tygodnia terapii”.  American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics.  Volume 131, Issue 3, str. 302. e1-302.e9, marzec 2007 roku. 
2, 4. Stan na dzień 31.03.2021, dane dostępne w firmie Align Technology.
3. W oparciu o 2 tygodnie noszenia.
5. nakładki z materiału SmartTrack zapewniają lepsze dopasowanie, wyższą wygodę i łatwiej je zakładać i zdejmować niż nakładki Invisalign wytwarzane z materiału jednowarstwowego (EX30).
6. Niektórzy lekarze nadal pobierają wyciski fizyczne z wykorzystaniem miękkiej masy. Takie wyciski zostają następnie zeskanowane przez techników Invisalign , aby stworzyć trójwymiarowy obraz do wykorzystania w oprogramowaniu ClinCheck i wyprodukowania nakładek.
7. Dane dostępne w firmie Align Technology według stanu na luty 2020 r.
8. Liczba odrzuceń obliczona na podstawie skumulowanych danych dotyczących przesłanych wycisków silikonowych i skanów iTero zebranych w okresie od stycznia 2017 r. do czerwca 2018 r. dane dostępne w firmie Align Technology według stanu na lipiec 2018 r.