1. Porównanie z nakładkami Invisalign wytwarzanymi wcześniej z materiału jednowarstwowego (EX30).  ** Według badania przeprowadzonego przez Millera i współpracowników, w którym pacjenci dorośli mierzyli ból w pierwszym tygodniu leczenia. Kevin Miller i in.  „Porównanie wpływu leczenia z użyciem nakładek Invisalign i aparatów stałych podczas pierwszego tygodnia terapii”.  American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics.  Volume 131, Issue 3, str. 302. e1-302.e9, marzec 2007 roku. 
  2. Based on a survey of n=2,752 Invisalign doctors who were asked, how much do you agree or disagree with the following statement: “Invisalign is the world’s most advanced digital orthodontic treatment system.” Doctors were surveyed in the USA, Canada, UK, Brazil, Germany, France, Spain, Italy, China, Japan, and ANZ. Data on file at Align Technology, as of July 10, 2020.
  3. Stan na dzień 30.09.2021, dane dostępne w firmie Align Technology.
  4. W oparciu o 2 tygodnie noszenia.
  5. nakładki z materiału SmartTrack zapewniają lepsze dopasowanie, wyższą wygodę i łatwiej je zakładać i zdejmować niż nakładki Invisalign wytwarzane z materiału jednowarstwowego (EX30).
  6. Niektórzy lekarze nadal pobierają wyciski fizyczne z wykorzystaniem miękkiej masy. Takie wyciski zostają następnie zeskanowane przez techników Invisalign , aby stworzyć trójwymiarowy obraz do wykorzystania w oprogramowaniu ClinCheck i wyprodukowania nakładek.