1. w porównaniu do nakładek z gotowego materiału jednowarstwowego o grubości 0,030 cala. Dane dostępne w firmie Align Technology. 
  2. przy zmianie co 2 tygodnie. 
  3. Połączenie materiału SmartTrack z elementami SmartForce i technologią SmartStage zapewnia większą przewidywalność przemieszczeń zębów. 
  4. czas leczenia może być o 50% krótszy dzięki innowacjom technologicznym w systemie Invisalign, takim jak materiał SmartTrack. przy zmianie nakładek co tydzień, w porównaniu do zmiany co dwa tygodnie.