1. Porównanie z nakładkami Invisalign wytwarzanymi wcześniej z materiału jednowarstwowego (EX30).  ** Według badania przeprowadzonego przez Millera i współpracowników, w którym pacjenci dorośli mierzyli ból w pierwszym tygodniu leczenia. Kevin Miller i in.  „Porównanie wpływu leczenia z użyciem nakładek Invisalign i aparatów stałych podczas pierwszego tygodnia terapii”.  American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics.  Volume 131, Issue 3, str. 302. e1-302.e9, marzec 2007 roku. 
  2. Na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród lekarzy Invisalign (n=2752), których zapytano, w jakim stopniu zgadzają się z następującym stwierdzeniem: „System Invisalign to najbardziej zaawansowany cyfrowy system leczenia ortodontycznego na świecie”. Ankietę przeprowadzono wśród lekarzy z USA, Kanady, Wielkiej Brytanii, Brazylii, Niemiec, Francji, Hiszpanii, Włoch, Chin, Japonii oraz Australii i Nowej Zelandii. Dane dostępne w firmie Align Technology na dzień 10 lipca 2020 r.
  3. Stan na dzień 30.09.2021, dane dostępne w firmie Align Technology.
  4. W oparciu o 2 tygodnie noszenia.
  5. nakładki z materiału SmartTrack zapewniają lepsze dopasowanie, wyższą wygodę i łatwiej je zakładać i zdejmować niż nakładki Invisalign wytwarzane z materiału jednowarstwowego (EX30).
  6. Niektórzy lekarze nadal pobierają wyciski fizyczne z wykorzystaniem miękkiej masy. Takie wyciski zostają następnie zeskanowane przez techników Invisalign , aby stworzyć trójwymiarowy obraz do wykorzystania w oprogramowaniu ClinCheck i wyprodukowania nakładek.