Ostatnia aktualizacja: 5 października 2016 r.

Ostatnia aktualizacja: 5 października 2016 r.

 

Ostatnia aktualizacja: 5 października 2016 r.

Niniejsza Polityka plików cookie wyjaśnia, jak firma Align Inc. oraz podmioty z nią powiązane (odtąd „firma Align” oraz różne formy wyrazów „my”, „nasz”, „nas”) wykorzystuje pliki cookie i inne podobne technologie do rozpoznawania użytkowników odwiedzających naszą witrynę internetową lub korzystających z naszej aplikacji My Invisalign Smile (odtąd łącznie „witryny internetowe”).  Polityka wyjaśnia, czym są pliki cookie oraz do czego nam służą oraz opisuje prawa użytkownika dotyczące kontrolowania wykorzystania plików cookie.

Czym jest plik cookie?

Większość odwiedzanych witryn internetowych wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkownika poprzez zapamiętanie użytkownika, niekiedy tylko podczas jednej wizyty (z użyciem pliku cookie sesji) lub powtarzających się wizyt (z użyciem trwałego pliku cookie).

Pliki cookie służą do wielu różnych celów, na przykład ułatwiają użytkownikowi przechodzenie między stronami, przechowują preferencje użytkownika i ogólnie poprawiają komfort korzystania z witryny internetowej. Pliki cookie przyspieszają i ułatwiają interakcję między użytkownikiem i witryną internetową. Jeśli witryna internetowa nie wykorzystuje plików cookie, użytkownik jest traktowany jak nowy odwiedzający po każdym przejściu na kolejną stronę witryny – na przykład po wprowadzeniu danych logowania i przejściu na kolejną stronę witryna przestaje rozpoznawać użytkownika, co powoduje jego wylogowanie.

Ponadto na niektórych witrynach internetowych pliki cookie są używane do dopasowywania reklam lub komunikatów marketingowych do, na przykład, lokalizacji i/lub witryn internetowych przeglądanych przez użytkownika.

Pliki cookie mogą być ustawianie przez odwiedzaną witrynę internetową (pliki cookie tej samej firmy) lub przez inne witryny, udostępniające treści na wyświetlanej stronie (pliki cookie innych firm).

Uwaga: Pliki cookie firmy Align (patrz niżej) nie służą do przechowywania żadnych danych osobowych (imienia i nazwiska, adresu, adresu IP itp.), które użytkownik podaje na witrynie internetowej firm Align. Jednak firma Align wykorzystuje rozległy wachlarz źródeł danych (Internet, zamówienia, klienci itp.), aby uzyskać pełny obraz naszych działań produktowych i marketingowych. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w ramach naszych działań i nie udostępniamy ich innym podmiotom do wykorzystania w celach związanych z ich działalnością.

Konkretne typy plików cookie dostarczanych przez naszą witrynę internetową oraz cele, do których służą są opisane poniżej (należy pamiętać, że pewne dostarczane pliki cookie mogą się różnić w zależności od odwiedzanej witryny internetowej).

Bezwzględnie niezbędne pliki cookie

Niektóre pliki cookie są bezwzględnie niezbędne, aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie stron witryny i wykorzystanie jej funkcji. Bez tych plików cookie niemożliwe jest określenie liczby unikalnych użytkowników witryny internetowej lub udostępnianie niektórych funkcji, takich jak automatyczne logowanie w sekcji usługowej witryny internetowej firmy Align.

Oto przykłady bezwzględnie niezbędnych plików cookie ustawianych przez firmę Align:

Nazwa pliku cookie Cel Sposób odrzucania
Invisalign „cookiesDirective” – ten plik cookie przechowuje spersonalizowane ustawienia plików cookie na witrynie internetowej firmy Align. Ustawienia te można edytować na stronie zarządzania plikami cookie. Nie dotyczy

 

Funkcjonalne pliki cookie

W funkcjonalnych plikach cookie zapisywane są informacje na temat opcji wybranych przez użytkownika, co umożliwia nam dopasowanie witryny internetowej do użytkownika. Na przykład na stronie wyszukiwania lekarza plik cookie służy do zapamiętania ustawień językowych przeglądarki internetowej użytkownika, aby umożliwić automatyczne ustawienie wyboru kraju w menu.

Oto przykłady funkcjonalnych plików cookie ustawianych przez firmę Align:

Nazwa pliku cookie Cel Sposób odrzucania
Invisalign „acceptLanguage” – ten plik cookie zawiera preferencje językowe bieżącego użytkownika, które są wykorzystywane na stronie wyszukiwania lekarza. Zarządzanie plikami cookie

 

Pliki cookie do oceny wydajności

Wykorzystujemy pliki cookie do oceny wydajności na witrynie internetowej firmy Align do naszych celów wewnętrznych, aby poprawiać komfort korzystania z witryny przez użytkownika. Informacje pochodzące z plików cookie pomagają nam dowiedzieć się, jak użytkownicy korzystają z witryny internetowej firmy Align i dzięki temu poprawiać sposób udostępniania treści użytkownikom. Pliki cookie pozwalają nam też testować różne pomysły na wygląd określonych stron, na przykład strony głównej witryny internetowej firmy Align. Zazwyczaj tego typu usługi zlecamy niezależnym agencjom pomiarowym i badawczym. W takich przypadkach te pliki cookie mogą być ustawiane przez podmioty zewnętrzne (pliki cookie innych firm). Pliki cookie innych firm wskazano na poniższej liście wraz z informacjami o sposobie rezygnacji z otrzymywania ich.

Oto przykłady plików cookie do oceny wydajności ustawianych przez firmę Align:

Nazwa pliku cookie Cel Sposób odrzucania
Invisalign „vid” – plik cookie sesji używany na stronie wyszukiwania lekarza do śledzenia zapytań wpisywanych przez użytkownika. Zarządzanie plikami cookie
Google Analytics Na witrynie internetowej firmy Align wykorzystywana jest usługa Google Analytics. Jest to usługa analizy odwiedzin stron WWW udostępniania przez firmę Google, Inc. Usługa Google Analytics ustawia plik cookie służący do oceny użycia tych usług i opracowania raportu przeznaczonego dla firmy Align. Rezygnacja z plików cookie usługi Google Analytics
Google DoubleClick Na witrynie Invisalign może być niekiedy wykorzystywana usługa Google DoubleClick, która mierzy skuteczność jej internetowych kampanii marketingowych. Rezygnacja z plików cookie usługi DoubleClick

 

Pliki cookie innych firm

W ramach wsparcia naszych działań niekiedy osadzamy zdjęcia, filmy lub inne treści pochodzące z witryn internetowych mediów społecznościowych, takich jak YouTube, Facebook, Google i Twitter. Strony z takimi osadzonymi treściami mogą dostarczać pliki cookie z tych witryn. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku kliknięcia jednego z przycisków służących do polubienia lub obserwowania – usługa, z której korzysta użytkownik w celu udostępnienia treści, może ustawić plik cookie. Użytkownik może też korzystać z narzędzi innych mediów społecznościowych poza kontrolą firmy Align, takich jak Pinterest. Firma Align nie ma kontroli nad użyciem dowolnych plików cookie innych firm i nasze narzędzie nie blokuje plików cookie z tych witryn internetowych. Więcej informacji na temat tych plików cookie udostępniają odpowiednie witryny internetowe tych innych firm.

Nazwa pliku cookie Cel Sposób odrzucania
Twitter Te pliki cookie umożliwiają użytkownikowi udostępnianie interesujących stron i treści z naszej witryny internetowej za pośrednictwem platform społecznościowych i innych witryn podmiotów zewnętrznych.  Pierwsza kolumna zawiera otwartą listę tych plików cookie. Te pliki cookie mogą też służyć do celów reklamowych. Te pliki cookie umożliwiają użytkownikowi udostępnianie interesujących stron i treści z naszej witryny internetowej za pośrednictwem platform społecznościowych i innych witryn podmiotów zewnętrznych.  Pierwsza kolumna zawiera otwartą listę tych plików cookie. Te pliki cookie mogą też służyć do celów reklamowych. Twitter: Instrukcje rezygnacji są dostępne pod adresem https://support.twitter.com/groups/51-me/topics/267-security-privacy/articles/20170407-faqs-about-tailored-ads-and-your-privacy-controls
YouTube Informacje na stronie https://www.google.co.uk/intl/en-GB/policies/technologies/ads/ pozwalają dowiedzieć się, jak kontrolować reklamy wyświetlane użytkownikowi za pośrednictwem serwisu YouTube.
Facebook Informacje na stronie https://en-gb.facebook.com/help/cookies/?ref=sitefooter pozwalają dowiedzieć się, jak kontrolować reklamy wyświetlane użytkownikowi za pośrednictwem serwisu Facebook.

 

Uwaga:  Mimo że skutkiem rezygnacji powinno być zakończenie wyświetlania takich reklam dopasowanych do zainteresowań danego użytkownika przez te podmioty zewnętrzne, należy pamiętać, że firma Align nie może zagwarantować, że zaprzestaną one gromadzenia danych z użyciem plików cookie dostarczonych na urządzenie użytkownika.

Internetowa reklama behawioralna

Na naszych witrynach internetowych mogą być niekiedy wyświetlane reklamy. Pewna liczba tych reklam jest dopasowana do preferencji konkretnego użytkownika. Używamy plików cookie do określania, czy reklamy mogą zainteresować użytkownika na podstawie stron odwiedzanych przez niego na naszych witrynach internetowych oraz lokalizacji geograficznej adresu IP użytkownika. Poniższa tabela zawiera łącza umożliwiające rezygnację z reklam poszczególnych reklamodawców, jednak ten sam cel można osiągnąć na stronie ustawień plików cookie.

Oto przykłady plików cookie internetowej reklamy behawioralnej ustawianych przez firmę Align:

Nazwa pliku cookie Cel Sposób odrzucania
Ad Serving (non-targeted) Te reklamy wyświetlane użytkownikom witryny internetowej z całego świata są dostarczane przez pewną liczbę reklamodawców zewnętrznych (poniżej podano ich pełną listę). Pliki cookie towarzyszące tym reklamom umożliwiają tym podmiotom zewnętrznym oraz ich klientom monitorowanie skuteczności reklam (np. poprzez wykorzystanie plików cookie do analiz statystycznych) i dobieranie reklam lepiej dopasowanych do zainteresowań użytkownika (np. jeśli użytkownik odwiedza nasze witryny internetowe spoza Wielkiej Brytanii, mogą zostać wyświetlone reklamy z jego kraju pochodzenia). Ustawienia plików cookie pozwalają zdecydować, czy tego typu pliki cookie mają być ustawiane czy nie. Poniższe łącza służą do rezygnacji z plików cookie konkretnej organizacji. Google DoubleClick 24/7 Real Media Atlas Solutions (Microsoft Advertising)

 

A co z sygnałami nawigacyjnymi (web beacons)?

Pliki cookie nie są jedynym sposobem rozpoznawania lub śledzenia użytkowników witryny internetowej.  Możemy niekiedy wykorzystywać inne podobne technologie, np. sygnały nawigacyjne (niekiedy nazywane „pikselami monitorującymi”, „znacznikami akcji” lub „przezroczystymi gifami”).  Takie znaczniki są umieszczane zarówno w reklamach internetowych kierujących użytkowników na naszą witrynę internetową, jak i na różnych stronach naszej witryny internetowej. Technologia ta służy nam do pomiarów reakcji użytkowników na nasze witryny internetowe oraz skuteczności naszych kampanii reklamowych (włącznie z liczbą odwiedzin na stronie i rodzajem przeglądanych informacji). To ułatwia nam stwierdzenie, ile czasu zajmuje użytkownikowi naszej witryny internetowej zostanie klientem i z tego powodu porównujemy informacje gromadzone na witrynie internetowej z rzeczywistymi danymi klientów.

W większości przypadków takie technologie nie mogą działać bez plików cookie. Odrzucenie plików cookie powoduje ich dezaktywowanie.

Czy firma Align używa plików Flash cookie lub lokalnych obiektów udostępnionych?

Nasze witryny mogą też wykorzystywać tak zwane pliki Flash cookie (znane także pod nazwą „lokalne obiekty udostępnione”) w wielu celach, np. do gromadzenia i przechowywania informacji o wykorzystaniu naszych usług przez użytkownika, zapobiegania oszustwom i innych funkcji witryny. 

Jeśli użytkownik nie chce, aby pliki Flash cookie były zapisywane na jego komputerze, może zmienić ustawienia programu Flash Player tak, aby blokować zapisywanie plików Flash cookie (służą do tego opcje panelu Ustawienia przechowywania witryn internetowych). Kontrolować pliki Flash cookie można też za pomocą panelu Globalne ustawienia przechowywania i wykonując instrukcje (które mogą obejmować instrukcje wyjaśniające, na przykład, jak usunąć pobrane wcześniej pliki Flash cookie (na witrynie internetowej firmy Macromedia zwane „informacjami”), jak zapobiegać umieszczaniu lokalnych obiektów udostępnianych na komputerze użytkownika bez wyświetlania pytań oraz (w przypadku programu Flash Player w wersji 8 i nowszych) jak blokować pliki Flash cookie, które nie są dostarczane przez operatora przeglądanej witryny internetowej). 

Należy pamiętać, że ustawienia programu Flash Player ograniczające przyjmowanie plików Flash cookie mogą utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie niektórych aplikacji Flash, a w tym także aplikacji Flash używanych w związku z naszymi usługami lub treściami internetowymi.

Jak można kontrolować pliki cookie?

Każdy użytkownik ma prawo zdecydować, czy przyjmować bądź odrzucać pliki cookie. Preferencje dotyczące plików cookie można zmieniać, klikając odpowiednie łącza służące do informowania o braku zgody podane w powyższej tabeli plików cookie lub za pomocą narzędzia do zarządzania plikami cookie.

Użytkownik może ustawić lub zmienić opcje przeglądarki internetowej tak, aby przyjmować bądź odrzucać pliki cookie. Odrzucanie plików cookie nie uniemożliwia użytkowania naszej witryny internetowej, jednak dostęp do niektórych funkcji i obszarów naszej witryny internetowej może być ograniczony. 

Większość reklamodawców oferuje sposób rezygnacji z reklam dopasowanych do zainteresowań użytkownika.  Więcej informacji można znaleźć pod adresami http://www.aboutads.info/choices/ i http://www.youronlinechoices.com. 

Czy firma Align obsługuje funkcję Nie śledź?

Istnieje możliwość poinformowania usług internetowych, z którymi powiązana jest witryna internetowa (takich jak przyciski mediów społecznościowych, widżety i inne osadzone elementy lub treści), że użytkownik nie chce, aby gromadzono pewne informacje o jego odwiedzinach witryny.  Prostym sposobem na uzyskanie tego skutku jest włączenie funkcji Nie śledź w przeglądarce internetowej. Funkcja Nie śledź jest dostępna w nowych wersjach najpopularniejszych przeglądarek, np. Firefox 5 i nowsze, Internet Explorer 9 i nowsze, Safari 5.1 i nowsze oraz Google Chrome. Sposób włączenia tego ustawienia prywatności w przeglądarce internetowej opisano pod adresem http://donottrack.us.

Jak często jest aktualizowana ta Polityka plików cookie?

Niniejsza Polityka plików cookie może być okresowo aktualizowana, na przykład aby uwzględnić zmiany używanych przez nas plików cookie lub z innych przyczyn operacyjnych, prawnych lub regulacyjnych.  Powiadomienia o takich aktualizacjach i/lub modyfikacjach będą udostępniane na witrynie internetowej bądź, w przypadkach wymaganych przez prawo, bezpośrednio użytkownikowi. Należy regularnie przeglądać niniejszą Politykę plików cookie, aby posiadać aktualne informacje o wykorzystywaniu przez nas plików cookie i powiązanych technologii.  

Data w nagłówku niniejszej Polityki plików cookie odpowiada dacie jej ostatniej aktualizacji.  

Gdzie można zdobyć dalsze informacje?

Pytania dotyczące naszego wykorzystania plików cookie lub innych technologii należy kierować na adres privacy@aligntech.com