Ostatnia aktualizacja: 5 października 2016 r.

Ostatnia aktualizacja: 5 października 2016 r.

Ostatnia aktualizacja: 5 października 2016 r.

WSTĘP

Firma Align Technology, Inc. oraz podmioty z nią powiązane (odtąd „firma Align” oraz różne formy wyrazów „my”, „nasz”, „nas”) zobowiązują się chronić dane użytkownika (w tym Oświadczeniu o ochronie prywatności termin „dane” odnosi się do danych osobowych umożliwiających ustalenie tożsamości użytkownika, a które użytkownik udostępnia lub my gromadzimy na lub za pośrednictwem naszych witryn internetowych).

Firma Align konstruuje, wytwarza i sprzedaje system Invisalign®, skanery wewnątrzustne iTero®, usługi OrthoCAD oraz aplikację My Invisalign Smile, która umożliwia użytkownikom śledzenie i udostępnianie postępów leczenia Invisalign poprzez przekazywanie obrazów, udostępnianie historii, tworzenie przypomnień o wizytach lekarskich oraz otrzymywanie powiadomień (odtąd „aplikacja”). Poniżej opisano sposób, w jaki gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy dane zbierane na naszych witrynach internetowych i za pomocą naszej aplikacji (odtąd „witryny internetowe”).

Nasze witryny internetowe można przeglądać bez ujawniania swojej tożsamości ani żadnych innych danych osobowych. Jednak zdarzają się sytuacje, w których prosimy użytkownika o dane dotyczące go lub kogoś mu znanego, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i/lub adres zamieszkania. Naszym celem jest poinformowanie użytkownika, zanim zaczniemy gromadzić takie dane osobowe w Internecie i otrzymanie jego wymaganej zgody na przetwarzanie takich danych.

Korzystanie z naszych witryn oznacza zgodę użytkownika na gromadzenie, wykorzystanie, udostępnianie, przekazywanie i przetwarzanie przez nas danych osobowych zgodnie z zapisami niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności.

Gromadzone dane Co robimy z gromadzonymi danymi? Komu udostępniamy dane użytkowników? Pliki cookie i reklamy Prywatność dzieci Linki do innych witryn Marketing i odmowa kontaktu Media społecznościowe Przekazywanie danych za granicę Bezpieczeństwo Prawa użytkownika Aktualizacje Kontakt z nami

Gromadzone dane

Gromadzimy dane osobowe i dane wrażliwe klientów, pacjentów (byłych, potencjalnych i obecnych), rodziców/opiekunów pacjentów, lekarzy i użytkowników odwiedzających witryny internetowe, którzy rejestrują swoje członkostwo na naszych witrynach internetowych lub za pośrednictwem formularzy online bądź gdy użytkownik pobiera i uruchamia aplikację, na przykład gdy rejestruje się w celu otrzymywania od nas powiadomień o nowych informacjach lub aby wykonać ocenę uśmiechu. Ponadto podczas przeglądania naszych witryn internetowych przez użytkownika możemy gromadzić dane wrażliwe użytkownika, między innymi na temat stanu zdrowia jego uzębienia, a w tym zdjęcia zębów użytkownika.

Użytkownik jest informowany o takich celach gromadzenia informacji, gdy prosimy o zgodę użytkownika na gromadzenie danych osobowych lub wrażliwych. Gromadzimy wyłącznie dane bezwzględnie konieczne do realizacji tych celów.

Jeśli na naszych witrynach gromadzimy dane wrażliwe, użytkownik jest zawsze proszony o udzielenie wyraźnej zgody.

Ponadto gromadzimy też informacje o wykorzystaniu naszych witryn internetowych przez użytkownika zgodnie z opisem w poniższej sekcji „Pliki cookie i reklamy”.

Niekiedy użytkownik może zdecydować o udostępnieniu nam danych osobowych innych osób, na przykład aby umożliwić nam kontakt z nimi i przedstawienie informacji o naszej ofercie. Dane osobowe innych osób należy udostępniać nam wyłącznie po uzyskaniu zgody i pozwolenia tych osób na takie postępowanie.

Powrót do góry

Co robimy z gromadzonymi danymi?

Dane osobowe gromadzone w wyniku użycia naszych witryn internetowych przez użytkownika lub udostępniane przez użytkownika mogą być wykorzystywane do:

  • rejestracji konta członkowskiego użytkownika i zarządzania nim na naszych witrynach internetowych;
  • umożliwiania użytkownikowi użycia, zakupu, rezerwacji i/lub pobierania produktów i usług, takich jak na przykład środki czyszczące;
  • udostępniania użytkownikowi informacji na temat naszych produktów, usług, nowości i wydarzeń;
  • udostępniania danych lekarzy i ich praktyk oraz przesyłania do nich próśb o kontakt;
  • zapraszania użytkownika do udziału w naszych ankietach lub fanklubu (w odpowiednich przypadkach);
  • gromadzenia danych demograficznych użytkowników, takich jak wiek, płeć i ogólne poziomy dochodów;
  • udostępniania certyfikowanym lekarzom informacji na temat obecnych lub przyszłych pacjentów;
  • analizowania użycia naszych usług i produktów, opracowywania nowych usług i produktów oraz dostosowywania naszych produktów, usług i innych informacji, które udostępniamy;
  • wykorzystania treści przekazywanych do aplikacji w celu udostępniania ich w mediach społecznościowych i tworzenia kopii treści użytkownika w celu reklamowania systemu Invisalign w Internecie, telewizji, publikacjach lub dowolnych innych mediach. Nigdy nie udostępniamy imienia i nazwiska użytkownika w żadnych tworzonych przez nas materiałach promocyjnych, jednak użytkownik powinien wiedzieć, że może zostać rozpoznany na podstawie zdjęć.

Wykorzystujemy rozległy wachlarz źródeł danych (Internet, zamówienia, klienci itp.), aby uzyskać pełny obraz naszych działań produktowych i marketingowych. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w ramach naszych działań i nie udostępniamy ich innym podmiotom do wykorzystania w celach niezwiązanych z ich współpracą z nami.

Powrót do góry

Komu udostępniamy dane osobowe użytkowników?

Współpracujemy z innymi firmami, które wspomagają nas w naszych działaniach marketingowych, komunikacyjnych i sprzedażowych. W tych celach możemy udostępniać dane użytkownika, który wyraził na to zgodę lub w przypadkach dopuszczalnych przez prawo. Nasi partnerzy nie mogą wykorzystywać danych użytkownika do żadnych innych celów niż współpraca z nami.

Ponadto wszystkie gromadzone przez nas dane, z danymi osobowymi włącznie, mogą zostać ujawnione w ramach fuzji, przejęcia, finansowania dłużnego, sprzedaży aktywów firmy lub podobnej transakcji oraz w przypadku niewypłacalności, upadłości lub ustanowienia syndyka, w ramach których dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim jako jeden z naszych aktywów.

Możemy również ujawnić dane osobowe użytkownika, jeśli uznamy, że takie postępowanie jest wymagane prawem lub konieczne w celu zapewnienia ochrony naszej własności lub innych praw (między innymi w celu egzekwowania naszych umów lub praw własności innych podmiotów).

Powrót do góry

Pliki cookie i reklamy

Na naszych witrynach internetowych wykorzystywane są pliki cookie. Dalsze informacje zawiera sekcja Pliki cookie i reklamy.

Powrót do góry

Prywatność dzieci

W firmie Align nie chcemy gromadzić żadnych danych od dzieci w wieku poniżej trzynastu (13) lat, chyba że dane takie pochodzą od rodzica lub opiekuna dziecka. Nie jesteśmy w stanie powstrzymać dziecka przed przeglądaniem witryn internetowych, jednak nie gromadzimy żadnych danych osobowych bez poinformowania użytkownika, że osoba udostępniające dane musi mieć co najmniej 13 lat. Pytania dotyczące gromadzenia danych od dzieci na naszych witrynach internetowych należy kierować na adres Privacy@aligntech.com.

Należy pamiętać, że powyżej wspomniany próg wieku może się różnić w zależności od wymagań prawnych kraju użytkownika. Odpowiednie informacje na ten temat podajemy w ramach procesu gromadzenia danych.

Powrót do góry

Linki do innych witryn

Wyłącznie dla wygody użytkownika, nasze witryny internetowe mogą zawierać linki do innych witryn internetowych. Firma Align nie odpowiada za zasady zachowania prywatności lub treść takich zewnętrznych witryn, a udostępnianie linków do nich nie oznacza, że autoryzujemy te informacje lub firmę. Oznacza to, że jeśli użytkownik połączy się z inną witryną za pośrednictwem naszych witryn internetowych, firma Align nie ponosi odpowiedzialności za postępowanie tych witryn z danymi użytkownika ani nie może kontrolować tego postępowania.

Ponadto użytkownik może mieć możliwość udostępniania swoich danych innym witrynom, na przykład witrynom mediów społecznościowych. Możemy udostępniać wygodny dla użytkownika link służący do tego celu, jednak nie odpowiadamy za te witryny ani wpisy/treści udostępniane przez użytkownika. Nie możemy też kontrolować tych witryn ani wspomnianych treści. Zachęcamy do zapoznania się z politykami prywatności oraz zasadami gromadzenia danych tych zewnętrznych witryn internetowych i witryn mediów społecznościowych.

Powrót do góry

Marketing i odmowa kontaktu

Możemy niekiedy przesyłać informacje o naszej firmie użytkownikowi, który wyraził na to zgodę (jeśli jest wymagana).

Firma Align daje użytkownikowi możliwość rezygnacji z otrzymywania komunikatów elektronicznych od firmy Align lub naszych partnerów poprzez wycofanie zgody użytkownika. O braku zgody na otrzymywanie od nas komunikatów należy poinformować w chwili udostępniania danych lub później, pisząc na adres remove@aligntech.com. W wiadomości należy podać kraj, w którym znajduje się użytkownik. W tym samym celu można skorzystać z wygodnej funkcji kończenia subskrypcji udostępnianej w wiadomościach e-mail od nas. Należy odczekać przez pewien czas niezbędny na przetworzenie żądania.

Zwracamy uwagę, że takie wycofanie zgody nie ma zastosowania do koniecznych komunikatów, takich jak odpowiedź za zapytanie i zostaje anulowane, gdy użytkownik zwróci się do nas o informacje w późniejszym terminie, na przykład rejestrując się w celu otrzymywania od nas powiadomień o nowościach.

Powrót do góry

Media społecznościowe

Treści generowane przez użytkownika. Użytkownicy witryn mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter i inne, których konta są publicznie dostępne i którzy używają hasztagów jednej z naszych kampanii publicznych, takich jak #unbraceyoursmile lub odwołujących się do naszych produktów, takich jak #invisalign, #invisalignteen lub #invisalignTalk umożliwiają nam pobranie ich opinii na temat naszych produktów z mediów społecznościowych i opublikowanie ich na naszych witrynach internetowych. Ma to na celu umożliwienie nam udostępniania opinii użytkowników o naszych produktach odwiedzającym nasze witryny internetowe. Przed opublikowaniem na naszych witrynach internetowych opinie użytkownika są przez nas oceniane. Użytkownik niewyrażający zgody na publikowanie jego opinii na naszych witrynach internetowych nie powinien używać powyższych hasztagów.

Publikując bądź udostępniając w inny sposób na publicznych platformach mediów społecznościowych dowolne treści dotyczące doświadczeń użytkownika z systemem Invisalign oraz odpowiadając „tak” na naszą prośbę o pozwolenie na dalsze udostępnianie tych treści w kanałach należących do nas, takich jak Facebook (http://facebook.com/invisalign), Pinterest (http://pinterest.com/Invisalign), Google+ (http://google.com/+Invisalign), YouTube (http://youtube.com/invisalign i http://youtube.com/invisalignteen), Twitter (http://twitter.com/invisalign), Instagram (http://instagram.com/invisalign i http://instagram.com/invisalignteen) Tumblr (http://invisalignteen.tumblr.com/) i inne, użytkownik oświadcza i zapewnia, że ma co najmniej trzynaście (13) lat oraz że wyraża zgodę na warunki i zasady podane na naszej stronie na tych witrynach internetowych.

Jeśli o treściach wygenerowanych przez użytkownika w wieku poniżej trzynastu (13) lat dowie się rodzic, opiekun lub dowolna inna osoba, należy powiadomić nas, pisząc pod adres InvisalignTakedown@GoldPR.com.

Powrót do góry

Przekazywanie danych za granicę

Firma Align prowadzi działalność na całym świecie i w związku z tym możemy przekazywać dane osobowe użytkownika do innych krajów, gdzie działa firma Align, włącznie z krajami innymi niż kraj zamieszkania użytkownika. Dane osobowe użytkownika mogą być również przechowywane na naszych serwerach znajdujących się poza krajem zamieszkania użytkownika. Mimo to dane użytkownika będą nadal chronione zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności i naszymi wiążącymi regułami korporacyjnymi.

Obok zobowiązania wynikającego z niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności firma Align wdrożyła wiążące reguły korporacyjne, które określają podejście firmy Align do ochrony danych osobowych i zarządzania nimi na całym świecie. Link do dokumentu opisującego te reguły zawiera poprzedni ustęp.

Powrót do góry

Bezpieczeństwo

Na naszych witrynach stosowane są środki bezpieczeństwa, zabezpieczające dane pod naszą kontrolą przed zniszczeniem, utratą, niewłaściwym użyciem lub modyfikacjami bądź ujawnieniem lub dostępem bez upoważnienia. Nasze portale internetowe, takie jak strona internetowa dla lekarzy Invisalign, przesyłają informacje o pacjentach (oraz dowolne dane osobowe) z wykorzystaniem bezpiecznego protokołu HTTPS. Portale te wymagają założenia konta klienta i nie są ogólnie dostępne.

Powrót do góry

Prawa użytkownika

Jeśli użytkownik ma prawa dotyczące ujawniania, poprawiania, usuwania lub dostępu (zgodnie z obowiązującym prawem), powinien kontaktować się z nami pod adresem lub adresem e-mail podanymi poniżej.

Na przykład w Kalifornii można raz w roku kalendarzowym zażądać listy przypadków przekazania przez nas danych podmiotom zewnętrznym do wykorzystania w marketingu bezpośrednim. Nie sprzedajemy ani nie wynajmujemy żadnych danych osobowych innym firmom do wykorzystania w marketingu bezpośrednim.

W Europe można skontaktować się z nami w celu uzyskania informacji, między innymi o prawach dostępu do danych osobowych.

W Singapurze można w zasadzie zażądać od nas udostępnienia informacji na temat sposobów wykorzystania lub ujawniania danych osobowych użytkownika w naszym posiadaniu lub pod naszą kontrolą w ciągu roku przed datą takiego żądania. Każde żądanie dostępu do danych może podlegać opłacie pokrywającej nasze koszty wynikające z udostępnienia użytkownikowi informacji o jego danych osobowych w naszym posiadaniu. O wysokości takiej opłaty informujemy po otrzymaniu takiego żądania.

To są jedynie przykłady, a konkretne prawa użytkownika mogły się wśród nich nie znaleźć.

Powrót do góry

Aktualizacje

Niniejsze oświadczenie może być okresowo aktualizowane. Data ostatniej aktualizacji jest zawsze podana na początku oświadczenia. Powiadomienia o takich aktualizacjach i/lub modyfikacjach będą udostępniane na witrynach internetowych bądź, w przypadkach wymaganych przez prawo, bezpośrednio użytkownikowi. Zachęcamy użytkowników do okresowego przeglądania tego oświadczenia, aby posiadać aktualne informacje o sposobach gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania przez nas danych osobowych. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na te zmiany, powinien zaprzestać użytkowania witryn internetowych.

Powrót do góry

KONTAKT Z NAMI

Wszystkie pytania dotyczące niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności, zasad obowiązujących na naszych witrynach internetowych, danych lub praw użytkownika dotyczących jego danych bądź relacji z naszymi witrynami internetowymi należy kierować na adres:

Siedziba główna

Align Technology, Inc. Attention: Privacy Office 2560 Orchard Parkway San Jose, CA 95131 Privacy@aligntech.com

Siedziba w UE

Align Technology B.V. Attention: Privacy Office Arlandaweg 161 1043 HS Amsterdam The Netherlands Privacy@aligntech.com

Można też kontaktować się z lokalnymi podmiotami firmy Align odpowiedzialnymi za wykorzystanie danych użytkownika. Odpowiednie informacje są dostępne tutaj.