Ostatnia aktualizacja: 5 października 2016 r.

Ostatnia aktualizacja: 5 października 2016 r.

Ostatnia aktualizacja: 5 października 2016 r.

Nasza witryna internetowa

Witamy na witrynie internetowej firmy Align (odtąd „witryna internetowa) prowadzonej przez Align Technology Switzerland GmbH (w dalszej części Warunków użytkowania „firma Align” oraz różne formy wyrazów „my”, „nas”).  Jesteśmy przedsiębiorstwem zarejestrowanym w Rotkreuz, Switzerland, pod numerem CHE-146.357.660.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi warunkami i zasadami regulującymi użycie witryny internetowej. Uzyskanie dostępu, użycie lub pobranie dowolnych informacji i/lub materiałów z witryny oznacza zgodę użytkownika na przestrzeganie poniższych warunków i zasad (odtąd „Warunki użytkowania”). Jeśli użytkownik nie zgadza się z tymi Warunkami użytkowania, powinien zaprzestać używania lub uzyskiwania dostępu do witryny internetowej (lub dowolnych materiałów na niej zawartych).

Należy pamiętać, że użycie niektórych sekcji tej witryny internetowej może podlegać innym prawom własności i prawom autorskim. W takim przypadku użytkownik musi przeczytać i potwierdzić akceptację takich dodatkowych warunków przed uzyskaniem dostępu do odpowiedniej sekcji. 

Należy pamiętać, że niniejsze Warunki użytkowania mogą być okresowo modyfikowane. W takim przypadku zmiany będą publikowane na witrynie internetowej. Z tego względu należy co jakiś czas przeglądać witrynę internetową, aby poznać ewentualne zmiany. Niezaprzestanie użytkowania witryny internetowej po wprowadzeniu takich zmian jest równoważne ze zgodą na zaktualizowane Warunki użytkowania. Data w nagłówki tej strony odpowiada dacie ostatniej aktualizacji tych Warunków użytkowania.   

1. Zastrzeżenie medyczne

Wszystkie informacje zawarte na tej witrynie internetowej, włącznie z informacjami dotyczącymi stanu uzębienia i zdrowia, produktów i terapii, zostają udostępnione wyłącznie dla celów informacyjnych. Informacji tych nie należy uznawać za kompletne, a ich przeznaczeniem nie jest zastąpienie wizyty w gabinecie lekarskim lub rozmowy, konsultacji lub porady specjalisty medycyny ani żadnych informacji podanych na lub w dowolnym opakowaniu lub etykietach produktów.

Informacje uzyskane wskutek wykorzystania witryny internetowej nie są wyczerpujące i nie obejmują wszystkich schorzeń, stanów fizycznych lub ich leczenia. Informacje podawane są wyłącznie w celach informacyjnych i należy z nich korzystać na własne ryzyko.

Nie należy nigdy zaniedbywać udostępnienia porady stomatologicznej lub medycznej bądź opóźniać udostępnienia porady medyczne z powodu treści przeczytanych na tej witrynie internetowej. Ponadto informacji zawartych na tej witrynie internetowej nie należy wykorzystywać do diagnozowania problemów stomatologicznych bądź zdrowotnych ani przepisywania żadnych leków.

2. Wykorzystanie treści witryny internetowej

Prawa własności intelektualnej do witryny internetowej (w tym między innymi do naszych znaków towarowych) oraz prawa autorskie do całości materiałów przechowywanych, wyświetlanych i udostępnianych na witrynie internetowej należą do nas lub otrzymaliśmy licencję na ich użytkowanie od podmiotów zewnętrznych (odtąd „treści”).  Wszelkie takie prawa są zastrzeżone przez nas lub naszych licencjodawców.

Użytkownik nie ma pozwolenia na użycie, modyfikowanie, kopiowanie, reprodukowanie, ponowne publikowanie, przekazywanie, przesyłanie, transmitowanie, dystrybuowanie, sprzedawanie, licencjonowanie, wynajmowanie, publiczne eksponowanie lub odtwarzanie, edytowanie, adaptowanie lub tworzenie dzieł pochodnych w żaden bez wyjątku sposób treści lub innych części witryny internetowej bez naszego pisemnego pozwolenia.

Ponadto nie udzielamy użytkownikowi pozwolenia na użycie witryny internetowej lub uzyskiwanie dostępu do witryny internetowej lub dowolnych treści w celach komercyjnych.

Pomimo tych zastrzeżeń użytkownik może wyświetlać, wykorzystywać, pobierać i drukować wybrane części witryny internetowej wyłącznie dla własnych prywatnych, niekomercyjnych, informacyjnych potrzeb pod warunkiem, że użytkownik nie opublikuje ponownie treści oraz że zachowa bez zmian i nie zasłoni, nie zmodyfikuje ani nie zniszczy żadnych oznaczeń praw autorskich, znaków towarowych, znaków usługowych, atrybutów, patentów i innych informacji o prawach własności.

3. Postępowanie użytkownika

Zwracamy uwagę, że użytkownik odpowiada za spełnienie wszystkich warunków niezbędnych do uzyskania dostępu do naszej witryny internetowej, włącznie z zapewnieniem sobie odpowiedniego sprzętu i łączności z Internetem, umożliwiających urządzeniu użytkownika uzyskanie dostępu do witryny internetowej. Użytkownik odpowiada również za zagwarantowanie, że wszystkie osoby uzyskujące dostęp do naszej witryny internetowej za pośrednictwem jego połączenia internetowego zostaną poinformowane o tych Warunkach użytkowania oraz dowolnych innych obowiązujących warunkach i zasadach oraz że będą ich przestrzegać.

Podczas korzystania z witryny internetowej użytkownik zobowiązuje się:

 • nie wykorzystywać witryny internetowej ani nie uzyskiwać do niej dostępu w żadnym nielegalnym bądź niedozwolonym celu;
 • nie wykorzystywać witryny internetowej ani nie uzyskiwać do niej dostępu w celu podawania się za inną osobę lub podmiot albo fałszywego przedstawiania lub przeinaczania w inny sposób jej powiązania z dowolną osobą lub podmiotem;
 • nie zakłócać ani nie przerywać działania witryny internetowej bądź możliwości uzyskania do niej dostępu;
 • nie przekazywać i nie udostępniać w inny sposób w związku z witryną internetową lub dostępem do niej żadnych wirusów, robaków, trojanów, bomb zegarowych, oprogramowania szpiegującego ani innego kodu komputerowego, pliku, programu, który jest szkodliwy lub rozprzestrzenia się bądź może lub ma za zadanie zakłócić lub przejąć działanie, lub monitorować użycie dowolnych elementów sprzętowych, programowych lub urządzeń;
 • nie ograniczać ani nie blokować możliwości użycia lub dostępu do witryny internetowej żadnej innej osobie;
 • nie modyfikować, nie adaptować bądź tłumaczyć żadnej części witryny internetowej;
 • nie usuwać, zasłaniać lub modyfikować żadnych oznaczeń praw autorskich, znaków towarowych lub innych informacji o prawach własności widniejących na witrynie internetowej; lub
 • nie wykorzystywać żadnego bota, pająka, aplikacji wyszukującej/pobierającej ani żadnego urządzenia obsługiwanego ręcznie bądź automatycznego do pobierania, indeksowania, zgarniania, wydobywania danych bądź gromadzenia lub reprodukowania w dowolny sposób witryny internetowej bądź obchodzenia struktury nawigacyjnej lub sposobu prezentacji witryny internetowej.


4. Informacje zwrotne

Dowolne informacje zwrotne, dane, sugestie, zgłoszenia lub materiały przesyłane przez użytkownika za pośrednictwem tej witryny internetowej lub powiązane z nią (odtąd „zgłoszenie”) będą uznawane przez firmę Align za niepoufne, jeśli użytkownik nie zastrzeże ich poufności. Poprzez udostępnienie firmie Align takiego zgłoszenia użytkownik wyraża zgodę, że firma Align będzie posiadać prawo, bezpłatnie i bez obowiązku przypisywania zgłoszenia do użytkownika, do kopiowania, eksponowania i wykorzystania zgłoszenia. 

Użytkownik udziela nam również prawa do tworzenia, eksponowania i rozprowadzania dowolnych praw autorskich i innych praw własności intelektualnej do zgłoszeń lub na nich bazujących. Firma Align może bez ograniczeń wykorzystywać i rozpowszechniać takie zgłoszenia w dowolnym celu. Zgłoszenia nie mogą zawierać żadnych informacji poufnych pacjenta lub lekarza.

5. Modyfikacje, zawieszenie i zakończenie działania witryny internetowej

Należy pamiętać, że zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania, zawieszania i zakończenia działania lub możliwości dostępu do witryny internetowej lub dowolnej jej części według naszego uznania.  Na przykład możemy zakończyć działanie witryny internetowej dla wszystkich użytkowników w przypadku zaprzestania świadczenia usług i udostępniania produktów Invisalign w regionie użytkownika lub możemy zawiesić możliwość dostępu do witryny internetowej przez użytkownika w następstwie naruszenia przez niego tych Warunków użytkowania.

Możemy również aktualizować witrynę internetową i zmieniać treści w dowolnym czasie. Mimo że podejmujemy uzasadnione wysiłki w celu aktualizowania informacji na witrynie internetowej, należy pamiętać, że dowolne treści na naszej witrynie internetowej mogą być nieaktualne w danym czasie, a firma Align nie jest zobowiązana do ich aktualizowania.

Możemy również przerwać normalne działanie witryny internetowej lub dowolnej części witryny internetowej w związku z wymaganymi rutynowymi lub nierutynowymi czynnościami konserwacyjnymi lub aby poprawić błędy bądź wprowadzić inne zmiany.

Ponadto nie gwarantujemy, że witryna internetowa bądź dowolne z zamieszczonych na niej treści będą wolne od błędów lub pominięć oraz nie udzielamy żadnych gwarancji, warunków, obietnic ani zapewnień (odtąd wspólnie „obietnice”), wyraźnych ani dorozumianych, że treść witryny internetowej jest precyzyjna, kompletna lub aktualna. 

6. Inne witryny internetowe i zasoby

Należy pamiętać, że witryna internetowa może zawierać linki do witryn zewnętrznych, między innymi witryn mediów społecznościowych, takich jak Facebook i Twitter. Takie linki są udostępniane wyłącznie dla wygody użytkownika i nie oznaczają, że autoryzujemy takie witryny zewnętrzne lub konta mediów społecznościowych, do których linki udostępniamy. Ponieważ nie mamy bezpośredniej kontroli nad takimi witrynami i zasobami, nie odpowiadamy za ich dostępność ani żadne treści, reklamy, produkty lub inne materiały na takich witrynach lub dostępne z takich zasobów. Ponadto nie przeglądamy takich witryn zewnętrznych i z tego względu należy pamiętać, że:

 • nie odpowiadamy za takie witryny, włącznie z warunkami, na jakich są one udostępniane i politykami prywatności takich witryn oraz nie kontrolujemy ich treści ani dostępności;
 • nie składamy żadnych obietnic, wyraźnych ani dorozumianych, dotyczących żadnych towarów ani usług lub informacji otrzymywanych z takich witryny; oraz
 • użytkownik uzyskuje dostęp do takich witryn wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Witryny internetowej ani żadnej innej witryny internetowej nie wolno umieszczać w ramce ani udostępniać linków bądź głębokich linków do nich bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.  Każda tego typu zgoda będzie podlegać pewnym warunkom. Użytkownik, który chce umieścić naszą witrynę internetową w ramce bądź udostępnić link lub głęboki link do niej powinien skontaktować się z adresem privacy@aligntech.com.

7. Prywatność i pliki cookie

Nasza polityka prywatności (dostępna pod adresem http://www.invisalign.co.uk/en/Sub/Pages/privacy.aspx) (odtąd „Polityka prywatności”) wyjaśnia stosowane przez nas zasady dotyczące gromadzenia, wykorzystania, przekazywania i przetwarzania danych osobowych użytkownika udostępnionych przez niego lub zebranych za pośrednictwem witryny internetowej (polityka zawiera też opis sposobu użycia plików cookie). Użytkownik powinien zapoznać się z Polityką prywatności przed użyciem witryny internetowej oraz pamiętać, że podobnie jak niniejsze Warunki użytkowania Polityka prywatności może zostać w dowolnej chwili zmieniona.

8. Zastrzeżenie

Mimo że dokładamy wszelkich starań w celu udostępniania witryny internetowej bogatej w informacje i której przeglądanie sprawia użytkownikom wiele radości, to jeśli wyraźnie nie stwierdzono inaczej w niniejszych Warunkach użytkowania, witryna internetowa zostaje udostępniona w jej aktualnym stanie.  Oznacza to, że nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności wobec użytkownika w zakresie witryny internetowej (z zastrzeżeniem punktu 9 poniżej).  Z tego względu za upewnienie się, że podczas jej użytkowania witryna internetowa jest dopasowana do przewidywanych celów użytkownika odpowiada użytkownik. 

Uwzględniając powyższe, nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za odpowiedniość bądź przydatność witryny internetowej w zakresie zaspokajania potrzeb użytkownika oraz wyłączamy wszystkie wyraźne bądź dorozumiane obietnice, a w tym między innymi:

 • że dostęp do witryny internetowej będzie nieprzerwany lub bezbłędny;
 • że witryna internetowa lub serwer ją udostępniający są wolne od wirusów lub innych szkodliwych elementów; oraz
 • co do precyzji, treści, terminowości, kompletności, rzetelności, jakości lub przydatności dowolnych treści zawartych na witrynie internetowej lub dostarczanych za jej pośrednictwem lub udostępnianych w inny sposób w powiązaniu z witryną internetową.

Należy pamiętać, że istnieją pewne dorozumiane obietnice (często nazywane „gwarancjami”), których zgodnie z prawem nie można wyłączyć.  Aby dowiedzieć się o nich więcej i uzyskać poradę dotyczącą praw użytkownika, należy zwracać się do centrów bezpłatnej informacji konsumenckiej w kraju zamieszkania użytkownika.  Na przykład mieszkańcy Anglii mogą kontaktować się z urzędem Citizens Advice Bureau, gdzie uzyskają więcej informacji i wskazówek.

9. Ograniczenie odpowiedzialności

Celem żadnego zapisu niniejszych Warunków użytkowania nie jest wyłączenie bądź ograniczenie naszej odpowiedzialności za zgon bądź obrażenia wynikające z naszego zaniedbania, świadome wprowadzenie w błąd, rażące zaniedbania lub innego rodzaju odpowiedzialności, której nie można wyłączyć bądź ograniczyć zgodnie z prawem.

Firma Align nie będzie odpowiadać wobec użytkownika za żadne straty lub szkody wywołane przez wirusa, atak typu distributed denial-of-service attack (rozproszona odmowa usługi) lub inne technologicznie szkodliwe materiały, które mogą zarazić urządzenia komputerowe użytkownika, programy komputerowe, dane lub inne materiały zastrzeżone w związku z korzystaniem przez użytkownika z naszej witryny internetowej lub na dowolnej połączonej z nią witrynie.

Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że witryna internetowa jest uzależniona od właściwego i sprawnego działania Internetu i innych urządzeń i usług podmiotów zewnętrznych (włącznie z urządzeniem lub przeglądarką użytkownika) oraz że nie gwarantujemy ich działania i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za te elementy.

Konsumenci korzystający z tej witryny internetowej muszą pamiętać, że udostępniamy naszą witrynę internetową wyłącznie do zastosowań domowych i prywatnych.  Użytkownik nie może wykorzystywać naszej witryny internetowej w żadnych celach komercyjnych ani biznesowych, a firma Align nie przyjmie odpowiedzialności wobec użytkownika za żadne szczególne, pośrednie, mające charakter karny lub wtórne straty ani szkody lub dowolną utratę danych, zysków, przychodów, możliwości biznesowych lub wartości firmy.

10. Nasze prawa

Możemy przekazywać nasze prawa i zobowiązania wynikające z niniejszych Warunków użytkowania innej organizacji, jednak pozostanie to bez wpływu na prawa użytkownika lub nasze zobowiązania opisane w tych Warunkach użytkowania.

Jeśli zaniechamy domagania się od użytkownika wypełnienia dowolnych z zobowiązań użytkownika wynikających z tych Warunków użytkowania lub jeśli nie będziemy egzekwować swoich praw od użytkownika lub opóźnimy takie działania, nie będzie to oznaczać, że zrezygnowaliśmy z naszego prawa do ścigania takiego zaniechania wobec użytkownika, ani że użytkownik nie musi przestrzegać tych zobowiązań. Jeśli zdecydujemy się zrezygnować z naszego prawa do ścigania niedotrzymania lub naruszenia niniejszych Warunków użytkowania przez użytkownika, taka rezygnacja musi zostać potwierdzona pisemnie.

Celem niniejszych Warunków użytkowania nie jest przekazanie praw żadnym podmiotom poza użytkownikiem i firmą Align.

11. Spory prawne

Wszystkie spory związane z tymi Warunkami użytkowania będą podlegać prawu Anglii i Walii i w zgodzie z nim będą interpretowane. Jeśli użytkownik zdecyduje się wnieść powództwo w związku z tymi Warunkami użytkowania, może być uprawniony do wniesienia go we własnym języku i do sądów krajowych. Porady dotyczącej praw użytkownika udzieli lokalna organizacja informacji konsumenckiej.

Każdy z ustępów tych Warunków użytkowania obowiązuje oddzielnie. Oznacza to, że jeśli dowolne z nich zostaną uznane za niezgodne z prawem lub niewykonalne przez dowolny sąd lub odpowiedni organ, pozostałe ustępy pozostaną w mocy.

12. Kontakt z nami

 Jeśli użytkownik dojdzie do przekonania, że jego prawa autorskie (lub inne prawa własności intelektualnej) zostały naruszone na witrynie internetowej lub że znajdują się na niej dowolne treści nielegalne zdaniem użytkownika lub naruszające prawa jego bądź podmiotów zewnętrznych, powinien skontaktować się z nami pod adresem privacy@aligntech.com.

Wszystkie inne pytania lub skargi dotyczące tych Warunków użytkowania lub witryny internetowej należy kierować na adres e-mail privacy@aligntech.com lub pisząc na adres Suurstoffi 22, 6343 Rotkreuz, Switzerland.

Copyright © Align Technology, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Invisalign i logo Invisalign są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Align Technology, Inc.