Dr. Alicja Kondej

Dr Alicja Kondej

Poznaj swojego lekarza

Numer prawa wykonywania zawodu (PWZ): 3509155

Kontakt

Prodental ul. Terespolska 15 08-106, Zbuczyn, PL Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon Call
Instagram

Biografia

Lekarz dentysta, absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od lat współpracuje z wieloma specjalistami ortodoncji, którzy przekazywali mi swoją wiedzę i pasję do leczenia. Obecnie w trakcie Międzynarodowej specjalizacji na Westfalskim Uniwersytecie Wilhelma w Münsterze. Stale poszerzam swoje umiejętności podczas licznych szkoleń z zakresu ortodoncji, a także stomatologii estetycznej, protetyki, chirurgii stomatologicznej, implantologii. Interesuje się wpływem zdrowia jamy ustnej na resztę organizmu, metodami zmniejszania stresu pacjentów przed wizytą oraz wpływem chorób ogólnoustrojowych na stan jamy ustnej. W codziennej pracy stawiam nacisk nie tylko na estetykę uśmiechu ale również na prawidłowy zgryz aby uzyskać stabilny i długotrwały efekt leczenia. Bardzo dbam o dobre samopoczucie pacjenta podczas zabiegu, interesuje się zwalczaniem strachu przed wizytą. Moim celem jest aby przebieg wizyty był przyjemnością dla każdego pacjenta. Dobieram indywidualne rozwiązania dla danego przypadku, o możliwie najwyższej jakości starając się, aby każdy pacjent był zadowolony z osiągniętego efektu estetycznego. --- Dentist, graduate of the Medical University of Warsaw. For years, I have been cooperating with many orthodontics specialists who passed on their knowledge and passion for treatment. Currently in the course of International Specialization at the Westphalian Wilhelm University in Münster. I am constantly expanding my skills during numerous training courses in the field of orthodontics. I am interested in the influence of oral health on the rest of the body, methods of reducing patient stress before the visit and the influence of systemic diseases on the condition of the oral cavity. In my daily work, I focus not only on the aesthetics of a smile, but also on the correct bite to obtain a stable and long-lasting treatment effect. I care about the patient's well-being during the procedure, I am interested in combating the fear of visiting. My goal is to make the visit pleasant for every patient. I select individual solutions for a given case, of the highest possible quality, trying to ensure that each patient is satisfied with the achieved aesthetic effect.

Edukacja

Warszawski Uniwersytet Medyczyny
Westfalski Uniwersytet Wilhelma w Münsterze

Akceptowane płatności

Gotówka
Karta kredytowa

Inne lokalizacje

Loading...