Zastrzeżenie

Lekarze Invisalign odnajdowani dzięki funkcji wyszukiwania lekarzy Invisalign są licencjonowanymi ortodontami i stomatologami, którzy nie są pracownikami firmy Align Technology i którzy udzielają niezależnych porad i usług medycznych. Funkcja wyszukiwania lekarzy Invisalign ma służyć wyłącznie jako pomoc w odszukiwaniu odpowiedniego lekarza Invisalign, u którego użytkownik zechce odbyć początkową konsultację. Decyzję o tym, czy dany lekarz Invisalign odpowiada oczekiwaniom użytkownika musi zostać podjęta przez niego samodzielnie. Firma Align Technology nie udziela żadnej gwarancji ani zapewnień dotyczących możliwości uzyskania określonego wyniku leczenia lub możliwości zakwalifikowania użytkownika do leczenia Invisalign. Do leczenia Invisalign lub innego leczenia może zakwalifikować użytkownika wyłącznie lekarz Invisalign. Wszyscy lekarze Invisalign znajdowani dzięki funkcji wyszukiwania lekarzy Invisalign przeszli przeszkolenie, oferowane przez firmę Align Technology, które jest niezbędne do rozpoczęcia leczenia pacjentów przy pomocy systemu Invisalign. Oznaczenia Invisalign (np. Platinum Elite (PE), Platinum (P)) bazują głównie na względnej liczbie historycznych przypadków leczenia Invisalign, które lekarz Invisalign zgłosił bądź zobowiązał się zgłosić. Status lekarza Invisalign i oznaczenia Invisalign nie są uznawane za wskazania obszarów specjalizacji lekarza przez odpowiednie stowarzyszenia stomatologiczne w kraju użytkownika. Kolejność wyświetlania lekarzy Invisalign w wynikach wyszukiwania bazuje głównie na liczbie historycznych przypadków leczenia Invisalign, które lekarz Invisalign zgłosił i zobowiązał się zgłosić. Lista lekarzy Invisalign jest otwarta i w pobliżu użytkownika mogą być dostępni inni lekarze Invisalign.