Oświadczenie o ochronie prywatności

Ostatnia aktualizacja: 7 września 2021 r.
Poprzednia wersja: 24 maja 2018 r.

Wstęp


Prywatność użytkowników jest bardzo ważna dla firmy Align™ Technology, Inc. i jej jednostek powiązanych (odtąd „firma Align” oraz różne formy wyrazów „my”, „nasz”, „nas”). Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności wyjaśnia, jak gromadzimy, chronimy, wykorzystujemy i udostępniamy dane osobowe naszych użytkowników (czyli informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej).

Firma Align™ opracowuje, wytwarza i sprzedaje system Invisalign®, skanery wewnątrzustne iTero®, usługi OrthoCAD oraz aplikację My Invisalign Smile, która umożliwia użytkownikom śledzenie i udostępnianie postępów leczenia Invisalign poprzez przekazywanie obrazów, udostępnianie historii, tworzenie przypomnień o wizytach lekarskich oraz otrzymywanie powiadomień („Aplikacja”). Poniżej opisano sposób, w jaki gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy dane zbierane na naszych witrynach internetowych i za pomocą naszej Aplikacji (wspólnie „Witryny internetowe”).

Nasze witryny internetowe można przeglądać bez ujawniania swojej tożsamości ani żadnych innych danych osobowych. Zdarzają się jednak sytuacje, w których prosimy użytkownika o dane dotyczące jego lub kogoś mu znanego, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i/lub adres zamieszkania. Naszym celem jest poinformowanie użytkownika, zanim zaczniemy gromadzić takie dane osobowe w Internecie i otrzymanie jego wymaganej zgody na przetwarzanie takich danych.

Korzystanie z naszych Witryn internetowych oznacza zgodę użytkownika na gromadzenie, używanie, udostępnianie, przekazywanie i przetwarzanie przez nas danych osobowych zgodnie z zapisami niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności.

Dotychczasowi klienci Invisalign i/lub iTero mogą zapoznać się z naszym globalnym oświadczeniem o ochronie prywatności klientów dostępnym tutaj.

Gromadzone dane


Gromadzimy dane osobowe klientów, pacjentów (byłych, potencjalnych i obecnych), rodziców/opiekunów pacjentów, lekarzy i użytkowników odwiedzających nasze Witryny internetowe, którzy rejestrują swoje członkostwo na naszych Witrynach internetowych lub za pośrednictwem formularzy online bądź gdy użytkownik pobiera i uruchamia Aplikację, na przykład gdy rejestruje się w celu otrzymywania od nas powiadomień o nowych informacjach lub aby wykonać ocenę uśmiechu. Takie informacje mogą obejmować imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, adres IP lub inne trwałe identyfikatory, geolokalizację, datę urodzenia lub wiek, płeć, informacje o dochodach, dane karty kredytowej oraz inne informacje finansowe dotyczące zapłaty za usługi, dokumentację stomatologiczną, cechy biologiczne, dane lekarza, zdjęcia i inne informacje udostępniane przez użytkownika. Ponadto podczas przeglądania naszych witryn internetowych przez użytkownika możemy gromadzić dane wrażliwe użytkownika, między innymi na temat stanu zdrowia jego uzębienia, a w tym zdjęcia zębów użytkownika. Użytkownicy Aplikacji mogą też udostępniać informacje o czasie noszenia nakładek, etapie leczenia, zaplanowanych wizytach i postępach leczenia swojemu lekarzowi prowadzącemu. Służą do tego funkcje zdalnej opieki oferowane przez Aplikację.

Użytkownik jest informowany o takich celach gromadzenia informacji, gdy prosimy o jego zgodę na gromadzenie dodatkowych danych osobowych lub wrażliwych. Dokładamy wszelkich starań, aby gromadzić wyłącznie dane bezwzględnie konieczne do realizacji tych celów.

Jeśli na naszych witrynach gromadzimy dane dotyczące zdrowia, użytkownik jest zawsze proszony o udzielenie wyraźnej zgody na zbieranie danych wrażliwych i zaakceptowanie warunków niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności.

Gromadzimy także informacje o użytkowniku i sposobie korzystania z naszych Witryn internetowych przez użytkownika zgodnie z opisem podanym w poniższym ustępie Pliki cookie i reklamy.

Niekiedy użytkownik może zdecydować o udostępnieniu nam danych osobowych innych osób, na przykład aby umożliwić nam kontakt z nimi i przedstawienie informacji o naszej ofercie. Dane osobowe innych osób należy udostępniać nam wyłącznie po uzyskaniu zgody i pozwolenia tych osób na takie postępowanie.

Co robimy z gromadzonymi danymi?

  • Dane osobowe użytkowników wykorzystujemy w różnych celach biznesowych, na przykład do:
  • rejestracji konta członkowskiego użytkownika i zarządzania nim na naszych witrynach internetowych;
  • umożliwiania użytkownikowi użycia, zakupu, rezerwacji i/lub pobierania produktów i usług, takich jak na przykład środki czyszczące;
  • udostępniania użytkownikowi informacji na temat naszych produktów, usług, nowości i wydarzeń, jeśli uznajemy, że mogą one zainteresować użytkownika;
  • udostępniania danych lekarzy i ich praktyk oraz przesyłania do nich próśb o kontakt;
  • zapraszania użytkownika do udziału w naszych badaniach ankietowych lub fanklubu (w odpowiednich przypadkach);
  • gromadzenia danych demograficznych użytkowników, takich jak wiek, płeć i ogólne poziomy dochodów;
  • udostępniania certyfikowanym lekarzom informacji na temat obecnych lub przyszłych pacjentów;
  • analizowania użycia naszych usług i produktów, opracowywania nowych usług i produktów oraz dostosowywania naszych produktów, usług i innych informacji, które udostępniamy;
  • wykorzystania treści przekazywanych do aplikacji w celu udostępniania ich w mediach społecznościowych i tworzenia kopii treści użytkownika w celu reklamowania produktów i usług Invisalign w Internecie, telewizji, publikacjach lub dowolnych innych mediach. Nigdy nie udostępniamy imienia i nazwiska użytkownika w żadnych tworzonych przez nas materiałach promocyjnych bez jego wyraźnej zgody, jednak użytkownik powinien wiedzieć, że może zostać rozpoznany na podstawie zdjęć.

Wykorzystujemy rozległy wachlarz źródeł danych (Internet, zamówienia, klienci itp.), aby uzyskać pełny obraz naszych działań produktowych i marketingowych. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w ramach naszych działań i nie udostępniamy ich innym podmiotom do wykorzystania w celach niezwiązanych z ich współpracą z nami.

Komu udostępniamy dane osobowe użytkowników?

Współpracujemy z innymi firmami, które wspomagają nas w naszych działaniach marketingowych, komunikacyjnych i sprzedażowych. W tych celach możemy udostępniać dane osobowe użytkownika, który wyraził na to zgodę lub w przypadkach dopuszczalnych przez prawo. Nasi partnerzy nie mogą wykorzystywać danych użytkownika do żadnych innych celów niż współpraca z nami.

Ponadto wszystkie gromadzone przez nas dane, z danymi osobowymi włącznie, mogą zostać ujawnione w ramach możliwych lub rzeczywistych zakupu, reorganizacji, fuzji, przejęcia, finansowania dłużnego, sprzedaży aktywów firmy lub podobnej transakcji oraz w przypadku niewypłacalności, upadłości lub ustanowienia syndyka, w ramach których dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim jako jeden z naszych aktywów./p>

Możemy również ujawnić dane osobowe użytkownika, jeśli uznamy, że takie postępowanie jest wymagane prawem, nakazem sądowym lub sprawą sądową; w ramach czynności wyjaśniających będących częścią sporu sądowego; aby egzekwować nasze prawa, polityki lub umowy; aby odzyskać kwoty należne firmie Align; jeśli uznamy, że ujawnienie jest niezbędne lub stosowne w celu zapobieżenia obrażeniom fizycznym lub stratom finansowym bądź w związku ze ściganiem lub karaniem za podejrzewane lub rzeczywiste działania niezgodne z prawem; lub jeśli w dobrej wierze uznamy, że ujawnienie jest niezbędne lub wskazane z innych powodów.

Użytkownicy Aplikacji, których lekarze prowadzący zakwalifikują i umożliwią im korzystanie z funkcji zdalnej opieki dostępnej w Aplikacji i którzy zaakceptują taką możliwość, mogą też udostępniać informacje o czasie noszenia nakładek, etapie leczenia, zaplanowanych wizytach i postępach leczenia swoim lekarzom prowadzącym. Aby wyrejestrować się z funkcji opieki zdalnej w Aplikacji, należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym lub wysłać wiadomość e-mail na adres privacy@aligntech.com.
Aktualna lista podwykonawców przetwarzania danych wykorzystywanych przez firmę Align w ramach różnych usług jest dostępna tutaj.

Pliki cookie i reklamy

Podobnie jak na innych witrynach internetowych na naszych witrynach wykorzystywane są pliki cookie. Ponadto wykorzystujemy reklamy dostosowane do zainteresowań, aby udostępniać reklamy dopasowane do zainteresowań użytkownika. Dalsze informacje podajemy w ustępie Pliki cookie i reklamy.

Śledzenie online

„Nie śledź” to opcja w ustawieniach prywatności niektórych przeglądarek internetowych. Opcja ta pozwala użytkownikom informować witryny i serwisy internetowe, że nie wyrażają zgody na zbieranie niektórych informacji o kolejnych wizytach użytkownika na witrynie lub na różnych witrynach i serwisach internetowych. Witryny firmy Align nie rozpoznają sygnałów „Nie śledź” wysyłanych przez przeglądarki ani na nie nie reagują.

Prywatność dzieci

W firmie Align nie chcemy gromadzić żadnych danych od dzieci w wieku poniżej trzynastu (13) lat, chyba że dane takie pochodzą od rodzica lub opiekuna dziecka. Nie jesteśmy w stanie powstrzymać dziecka przed przeglądaniem witryn internetowych, jednak nie gromadzimy żadnych danych osobowych bez poinformowania użytkownika, że osoba udostępniające dane musi mieć co najmniej 13 lat. Osoby będące rodzicami lub opiekunami dzieci w wieku poniżej 13 lat przypuszczające, że ich dziecko udostępniło nam dane osobowe, powinny skontaktować się z nami pod adresem Privacy@aligntech.com, aby uzyskać możliwość przejrzenia takich danych, ewentualnego zlecenia ich usunięcia lub zadania pytań na temat zbierania informacji od dzieci za pośrednictwem naszych Witryn internetowych.

Należy pamiętać, że powyżej wspomniany próg wieku może się różnić w zależności od wymagań prawnych kraju użytkownika. Odpowiednie informacje na ten temat podajemy w ramach procesu gromadzenia danych.

Linki do innych witryn

Wyłącznie dla wygody użytkownika nasze witryny internetowe mogą zawierać linki do innych witryn internetowych. Firma Align nie odpowiada za zasady zachowania prywatności ani treść takich zewnętrznych witryn, a udostępnianie linków do nich nie oznacza, że autoryzujemy te informacje lub firmę. Oznacza to, że jeśli użytkownik połączy się z inną witryną za pośrednictwem naszych witryn internetowych, firma Align nie ponosi odpowiedzialności za postępowanie tych witryn z danymi użytkownika ani nie może kontrolować tego postępowania.
Ponadto użytkownik może mieć możliwość udostępniania swoich danych innym witrynom, na przykład witrynom mediów społecznościowych. Możemy udostępniać wygodny dla użytkownika link służący do tego celu, jednak nie odpowiadamy za te witryny ani wpisy/treści udostępniane przez użytkownika. Nie możemy też kontrolować tych witryn ani wspomnianych treści. Zachęcamy do zapoznania się z politykami prywatności oraz zasadami gromadzenia danych tych zewnętrznych witryn internetowych i witryn mediów społecznościowych.

Marketing i brak zgody na kontakt

Możemy niekiedy przesyłać informacje o naszej firmie użytkownikowi, który wyraził na to zgodę (jeśli jest wymagana).

Firma Align™ daje użytkownikowi możliwość rezygnacji z otrzymywania komunikatów elektronicznych od firmy Align lub naszych partnerów przez wycofanie zgody użytkownika. O braku zgody na otrzymywanie od nas komunikatów należy poinformować w chwili udostępniania danych lub później, pisząc na adres remove@aligntech.com. W wiadomości należy podać kraj, w którym znajduje się użytkownik. W tym samym celu można skorzystać z wygodnej funkcji kończenia subskrypcji udostępnianej w wiadomościach e-mail od nas. Należy odczekać przez pewien czas niezbędny na przetworzenie żądania.

Zwracamy uwagę, że takie wycofanie zgody nie ma zastosowania do koniecznych komunikatów, takich jak odpowiedź na zapytanie i zostaje anulowane, gdy użytkownik zwróci się do nas o informacje w późniejszym terminie, na przykład rejestrując się w celu otrzymywania od nas powiadomień o nowościach.

Media społecznościowe

Użytkownicy witryn mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter i inne, których konta są publicznie dostępne i którzy używają hasztagów jednej z naszych kampanii publicznych, takich jak #10MillionSmiles lub odwołujących się do naszych produktów, takich jak #Invisalign, #InvisalignLive lub #InvisalignSmile, umożliwiają nam pobranie swoich opinii na temat naszych produktów z mediów społecznościowych i opublikowanie ich w naszych Witrynach internetowych. Ma to na celu umożliwienie nam udostępniania opinii użytkowników o naszych produktach odwiedzającym nasze witryny internetowe. Przed opublikowaniem na naszych Witrynach internetowych opinie użytkownika są przez nas oceniane. Użytkownik niewyrażający zgody na publikowanie jego opinii na naszych witrynach internetowych nie powinien używać powyższych hasztagów.

Publikując bądź udostępniając w inny sposób na publicznych platformach mediów społecznościowych dowolne treści dotyczące doświadczeń użytkownika z systemem Invisalign oraz odpowiadając „tak” na naszą prośbę o pozwolenie na dalsze udostępnianie tych treści w kanałach należących do nas, takich jak Facebook (http://facebook.com/invisalign), Pinterest (http://pinterest.com/Invisalign), YouTube (http://youtube.com/invisalign ), Twitter (http://twitter.com/invisalign), Instagram (http://instagram.com/invisalign & http://instagram.com/invisalignlive) i inne, użytkownik oświadcza i zapewnia, że ma co najmniej trzynaście (13) lat oraz wyraża zgodę na warunki podane na naszej stronie w tych Witrynach internetowych.

Jeśli o treściach wygenerowanych przez użytkownika w wieku poniżej trzynastu (13) lat dowie się rodzic, opiekun lub dowolna inna osoba, należy powiadomić nas, pisząc na adres InvisalignTakedown@aligntech.com.
Pełna treść wytycznych Invisalign dotyczących mediów społecznościowych jest dostępna tutaj
(https://www.facebook.com/invisalign/app/235356096629509/).

Przekazywanie danych za granicę

Firma Align™ prowadzi działalność na całym świecie, w związku z czym możemy przekazywać dane osobowe użytkownika do innych krajów, w których działa firma Align™, włącznie z krajami innymi niż kraj zamieszkania użytkownika. Dane osobowe użytkownika mogą być również przechowywane na naszych serwerach, które mogą znajdować się poza krajem zamieszkania użytkownika. Mimo to dane użytkownika będą nadal chronione zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności i naszymi wiążącymi regułami korporacyjnymi. Udostępniając nam swoje dane osobowe, użytkownik wyraża zgodę na takie przekazywanie, przetwarzanie i/lub przechowywanie danych w dowolnym miejscu na świecie, ze Stanami Zjednoczonymi włącznie.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo wszystkich danych osobowych udostępnianych firmie Align™ ma dla nas ogromne znaczenie, dlatego firma Align™ dokłada uzasadnionych starań, aby chronić dane osobowe użytkowników. Na naszych Witrynach internetowych stosowane są środki bezpieczeństwa zabezpieczające dane będące pod naszą kontrolą przed zniszczeniem, utratą, niewłaściwym użyciem lub modyfikacjami bądź ujawnieniem lub dostępem bez upoważnienia. Nasze portale internetowe, takie jak strona internetowa dla lekarzy Invisalign®, przesyłają informacje o pacjentach (oraz dowolne dane osobowe) z wykorzystaniem bezpiecznego protokołu HTTPS. Portale te wymagają założenia konta klienta i nie są ogólnie dostępne. Niestety, nie ma możliwości zagwarantowania całkowitego bezpieczeństwa danych przesyłanych w Internecie lub przechowywanych informacji. W związku z tym, mimo że firma Align™ podejmuje działania nakierowane na ochronę danych osobowych użytkowników, nie możemy zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa żadnych informacji przesyłanych przez użytkowników firmie Align™ i użytkownicy robią to na własną odpowiedzialność.

Prawa użytkownika

Jeśli użytkownik ma prawa dotyczące ujawniania, poprawiania, usuwania lub dostępu (zgodnie z obowiązującym prawem), powinien kontaktować się z nami pod adresem pocztowym lub adresem e-mail podanymi poniżej.

Na przykład mieszańcy Kalifornii mogą żądać dodatkowych ujawnień odnoszących się do kategorii lub określonych danych osobowych ich dotyczących, które są gromadzone, przetwarzane i przechowywane lub które mogą być gromadzone przez firmę Align™, jak również mogą kierować do nas zapytania dotyczące swoich praw dostępu do swoich danych osobowych oraz zażądać usunięcia takich danych osobowych. Dalsze informacje zawiera dokument California Consumer Privacy Act (CCPA) Privacy Statement.

Karta praw ochrony prywatności nr 220 uchwalona przez senat stanu Nevada daje mieszkańcom tego stanu prawo do składania w firmie Align™ wniosków o niesprzedawanie ich danych osobowych osobom trzecim. Mimo że firma Align™ nie angażuje się w żaden sposób w handel danymi osobowymi użytkowników, wnioski lub zapytania dotyczące tego prawa można przesyłać na adres Privacy@aligntech.com.

W Europie można kontaktować się z w sprawie prawa do dostępu, otrzymywania (przenoszenia), ograniczenia przetwarzania, sprostowania lub usunięcia danych osobowych użytkownika znajdujących się w posiadaniu firmy Align™.W Singapurze można w zasadzie zażądać od nas udostępnienia informacji na temat sposobów wykorzystania lub ujawniania danych osobowych użytkownika w naszym posiadaniu lub pod naszą kontrolą w ciągu roku przed datą takiego żądania. Każde żądanie dostępu do danych może podlegać opłacie pokrywającej nasze koszty wynikające z udostępnienia użytkownikowi informacji o jego danych osobowych w naszym posiadaniu. O wysokości takiej opłaty informujemy po otrzymaniu takiego żądania.

Są to wyłącznie przykłady, użytkownik może mieć inne prawa wynikające z jego jurysdykcji, których tutaj nie wskazano.

 

Aktualizacje

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności może być okresowo aktualizowane zgodnie z naszą wyłączną decyzją. Data ostatniej aktualizacji jest zawsze podana na początku Oświadczenia o ochronie prywatności. Powiadomienia o takich aktualizacjach i/lub modyfikacjach będą udostępniane na naszych witrynach internetowych bądź w inny, wymagany prawem, sposób. Zachęcamy użytkowników do okresowego przeglądania tego oświadczenia, aby posiadać aktualne informacje o sposobach gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania przez nas danych osobowych. Nieprzerwanie związków z firmę Align™ po publikacji zmodyfikowanego Oświadczenia o ochronie prywatności lub powiadomieniu o takich modyfikacjach oznacza zgodę użytkownika na przestrzeganie takich dowolnych zmian. Wszelkie zmiany niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności wchodzą w życie bezzwłocznie po opublikowaniu lub udostępnieniu w innych sposób przez firmę Align™.

KONTAKT Z NAMI

Wszystkie pytania dotyczące niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności, zasad ochrony prywatności obowiązujących na naszych witrynach internetowych, danych lub praw użytkownika dotyczących jego danych bądź relacji z naszymi witrynami internetowymi należy kierować na adres:

Siedziba główna
Align™ Technology, Inc.
Attention: Privacy Office
410 North Scottsdale Road
Suite 1300
Tempe, Arizona 85281
USA
Privacy@aligntech.com

Siedziba główna w regionie EMEA
Align™ Technology Switzerland GmbH
Attention: Privacy Office
Suurstoffi 22
6343 Rotkreuz
Szwajcaria
privacy@aligntech.com


Można też kontaktować się z lokalnymi podmiotami firmy Align odpowiedzialnymi za wykorzystanie danych użytkownika. Szczegółowe informacje są dostępne tutaj.

Loading...