Odpowiedz na zmieniający się świat stomatologii

Zmieniające się oczekiwania pacjentów, poprawa stanu zdrowia jamy ustnej i szybki rozwój technologii wprowadziły stomatologię w nową erę.​

Rozszerz swoją ofertę, aby sprostać potrzebom pacjentów​

Leczenie Invisalign oferuje pacjentom podstawę do poprawy zdrowia jamy ustnej1.

Stabilność

Funkcja

Estetyka

Podtrzymanie

Zapobieganie

Możliwość wykonywania zabiegów w ramach leczenia Invisalign oznacza, że do swojej kompleksowej oferty planów leczenia możesz włączyć zdrowy, piękny uśmiech pacjenta.

To oczywista okazja​

Czy wiesz, że 75% potencjalnych pacjentów ortodontycznych może odnieść korzyści dzięki wyprostowaniu zębów2? To fakt. Ale to dopiero początek.​

ankietowanych stomatologów uważa, że przed rozpoczęciem jakichkolwiek zabiegów odtwórczych konieczne jest uzyskanie optymalnej pozycji zębów pacjenta3.

ankietowanych stomatologów zgadza się ze stwierdzeniem, że zastosowanie leczenia Invisalign przed zabiegiem odtwórczym zapewnia lepszą estetykę leczenia4.

ankietowanych stomatologów zaleca leczenie Invisalign przed zabiegiem odtwórczym5.

ankietowanych stomatologów stwierdziło, że leczenie Invisalign sprawia, że pacjenci częściej się uśmiechają6.

1 Pacheco-Pereira C, Brandelli J, Flores-Mir C. Patient satisfaction and quality of life changes after Invisalign treatment. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2018 Jun;153(6):834–41.​

2 Dane dostępne w firmie Align Technology (badanie konsumenckie z października/listopada 2017 r.)​

3 Na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego wśród n=106 europejskich lekarzy Invisalign, którzy w ciągu poprzednich 12 miesięcy [styczeń 2019 – grudzień 2019] zgłosili do leczenia Invisalign co najmniej 10 przypadków. Tych stomatologów zapytano: „W jakim stopniu przed rozpoczęciem jakichkolwiek zabiegów odtwórczych konieczne jest uzyskanie optymalnej pozycji zębów pacjenta?”. 4-punktowa skala, gdzie Niezbędne = Wysoce lub W pewnym stopniu. Badanie obejmowało stomatologów Invisalign z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Hiszpanii, Włoch i Skandynawii (Szwecji, Finlandii, Norwegii i Danii). Dane dostępne w firmie Align Technology według stanu na dzień 6 sierpnia 2020 r.​

4 Na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego wśród n=106 europejskich lekarzy Invisalign, którzy w ciągu poprzednich 12 miesięcy [styczeń 2019 – grudzień 2019] zgłosili do leczenia Invisalign co najmniej 10 przypadków. Stomatologów poproszono o wskazanie, w jakim stopniu zgadzają się ze stwierdzeniem: „Wykorzystanie leczenia Invisalign do poprawy ustawienia zębów przed zabiegiem odtwórczym może być korzystne dla estetyki uzębienia pacjenta”. Skala 4-stopniowa, przy czym Zgadzam się = Zdecydowanie się zgadzam lub Zgadzam się. Badanie obejmowało stomatologów Invisalign z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Hiszpanii, Włoch i Skandynawii (Szwecji, Finlandii, Norwegii i Danii). Dane dostępne w firmie Align Technology według stanu na dzień 6 sierpnia 2020 r.​

5 Na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego wśród n=106 europejskich lekarzy Invisalign, którzy w ciągu poprzednich 12 miesięcy [styczeń 2019 – grudzień 2019] zgłosili do leczenia Invisalign co najmniej 10 przypadków. Stomatologów zapytano, jak bardzo są skłonni zalecać pacjentom leczenie Invisalign przed zabiegami odtwórczymi, gdy jest ono wskazane. Skala 5-punktowa, gdzie Będę zalecać = Zdecydowanie lub Raczej. Badanie obejmowało stomatologów Invisalign z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Hiszpanii, Włoch i Skandynawii (Szwecji, Finlandii, Norwegii i Danii). Dane dostępne w firmie Align Technology według stanu na dzień 6 sierpnia 2020 r.​

6 Na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego wśród n=176 europejskich stomatologów aktywnie wykorzystujących system Invisalign (więcej niż 1 przypadek w ciągu ostatnich 12 miesięcy), którzy potwierdzają, że z powodzeniem wdrożyli leczenie przezroczystymi nakładkami Invisalign w swoich praktykach. Respondentów poproszono o wskazanie poziomu zgody ze stwierdzeniem: „Leczenie przezroczystymi nakładkami Invisalign skłania pacjentów do częstszego uśmiechania się”. Dane dostępne w firmie Align Technology według stanu na dzień 10 stycznia 2020 r.​ ​

Loading...