Najbardziej zaawansowany system przezroczystych nakładek na świecie1.

System Invisalign to marka przezroczystych nakładek najbardziej rozpoznawalna wśród potencjalnych pacjentów2. Nasz system, dzięki połączeniu technologii i możliwości dostosowania, pozwala uzyskać szybkie i dokładne wyniki kliniczne.System Invisalign stanowi integralną część każdego kompleksowego podejścia, oferując możliwość zmiany podejścia do opieki nad pacjentami.​

Dr Guy Deeming

Optymalne leczenie od początku do końca


 

Materiał SmartTrack™ powstał specjalnie z myślą o systemie Invisalign®, aby optymalnie oddziaływać pożądanymi układami sił i zwiększyć przewidywalność przemieszczeń zębów3.

Spersonalizowane leczenie bazujące na latach badań i informacjach zebranych od milionów pacjentów.

System Invisalign® może pomóc w rozwoju Twojej praktyki i upiększaniu uśmiechów Twoich pacjentów.

Najlepszy w branży zespół inżynierów i naukowców, którzy nieustannie wprowadzają innowacje, aby udoskonalić drogę pacjentów do pięknego uśmiechu.

Invisalign 3d Aligners
Invisalign 3d Aligners

Twórz z nami historię sukcesu.

Czy wiesz, że 75% potencjalnych pacjentów ortodontycznych może odnieść korzyści dzięki wyprostowaniu zębów4? To fakt. Ale to dopiero początek.

ankietowanych stomatologów potwierdziło wzrost liczby nowych pacjentów5

ankietowanych stomatologów przyznaje, że pacjenci lekarzy Invisalign są bardziej skłonni akceptować zalecane zabiegi stomatologiczne6

pacjentów objętych badaniem ankietowym stwierdziło, że wolą wyciski cyfrowe z uwagi na obawy dotyczące czasu, wrażeń smakowych, odruchów wymiotnych i komfortu oraz że poleciliby znajomemu wyciski cyfrowe7.

[EMEA GP] Why Invisalign > Designed to elevate > Image
[EMEA GP] Why Invisalign > Designed to elevate > Image

Oznacza to lepszą jakość doświadczeń dla Ciebie i Twoich pacjentów.

Dzięki przejściu na nasz innowacyjny, cyfrowy, kompleksowy pakiet do zarządzania pracą swojej praktyki możesz zapewnić jej stabilny rozwój i doskonałość opieki nad pacjentem. Dzięki możliwościom systemu Invisalign, naszym cyfrowym narzędziom do leczenia oraz skanerom wewnątrzustnym iTero możesz zaoferować pacjentom lepsze wrażenia z leczenia oraz zwiększyć wydajność pracy w gabinecie.

Potrzebujesz więcej szczegółów na temat naszych cyfrowych narzędzi do leczenia?

Zacznij współpracę ze światowym liderem, aby zmienić więcej uśmiechów.


upiększonych na całym świecie 8

Najbardziej zaawansowane technicznie

system przezroczystych nakładek na świecie9.

Skanery iTero Element

sprawdzona dokładność skanu całego łuku10

terapii przezroczystymi nakładkami

1 Na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród lekarzy Invisalign® (n=2752), których zapytano, w jakim stopniu zgadzają się z następującym stwierdzeniem: „Invisalign® to najbardziej zaawansowany na świecie cyfrowy system leczenia ortodontycznego”. Ankietę przeprowadzono wśród lekarzy z USA, Kanady, Wielkiej Brytanii, Brazylii, Niemiec, Francji, Hiszpanii, Włoch, Chin, Japonii oraz Australii i Nowej Zelandii. Dane dostępne w firmie Align™ Technology według stanu na dzień 10 lipca 2020 r.​

2 Dane dostępne w firmie Align™ Technology (badanie konsumenckie z października/listopada 2017 r.)​

3 W porównaniu z nakładkami Invisalign® wytwarzanymi wcześniej z materiału jednowarstwowego (EX30).​

4 Prevalence and distribution of selected occlusal characteristics in the US population, 1988-1991. Brunelle i wsp. Journal of Dental Research (2/96) and NHANES data​

5 Po dodaniu leczenia przezroczystymi nakładkami Invisalign® do oferty praktyki. Na podstawie badania ankietowego n=176 europejskich stomatologów aktywnie wykorzystujących system Invisalign (więcej niż 1 przypadek w ciągu ostatnich 12 miesięcy), którzy potwierdzają, że z powodzeniem zintegrowali leczenie przezroczystymi nakładkami Invisalign® ze swoimi praktykami. Respondentów poproszono też o wskazanie poziomu zgody ze stwierdzeniem: „Dodanie leczenia przezroczystymi nakładkami Invisalign do oferty mojej praktyki zwiększyło liczbę nowych pacjentów”. Dane dostępne w firmie Align™ Technology według stanu na dzień 10 stycznia 2020 r.​

6 Zabiegi estetyczne i odtwórcze: na podstawie badania ankietowego n=176 europejskich stomatologów aktywnie wykorzystujących system Invisalign® (więcej niż 1 przypadek w ciągu ostatnich 12 miesięcy), którzy potwierdzają, że z powodzeniem zintegrowali leczenie przezroczystymi nakładkami Invisalign ze swoimi praktykami. Respondentów poproszono o wskazanie poziomu zgody ze stwierdzeniem: „Pacjent leczony z użyciem przezroczystych nakładek Invisalign jest bardziej skłonny polecać zabiegi estetyczne lub odtwórcze”. Dane dostępne w firmie Align™ Technology według stanu na dzień 10 stycznia 2020 r.​

7 Emir Yuzbasioglu, Hanefi Kurt1 Rana Turunc i Halenur Bilir. „Porównanie cyfrowych i konwencjonalnych technik wycisków: ocena percepcji pacjentów, komfortu leczenia, skuteczności i wyników klinicznych”. BMC Oral Health. Opublikowano online 30 stycznia 2014 r. n = 24 w badaniu porównującym polieter i Cerac.​

8 Dane dostępne w firmie Align™ Technology według stanu na dzień 30 września 2021 r.

9 Na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród lekarzy Invisalign® (n=2752), których zapytano, w jakim stopniu zgadzają się z następującym stwierdzeniem: „Invisalign® to najbardziej zaawansowany na świecie cyfrowy system leczenia ortodontycznego”. Ankietę przeprowadzono wśród lekarzy z USA, Kanady, Wielkiej Brytanii, Brazylii, Niemiec, Francji, Hiszpanii, Włoch, Chin, Japonii oraz Australii i Nowej Zelandii. Dane dostępne w firmie Align™ Technology według stanu na dzień 10 lipca 2020 r.​

10 Dokładność definiuje się jako połączenie poprawności i precyzji badań. Na podstawie wyników z 9 recenzowanych publikacji z lat 2018 i 2019. Dane dostępne w firmie Align™ Technology według stanu na dzień 22 lipca 2020 r.​

Loading...