Nie ma dwóch identycznych przypadków.

Przezroczyste nakładki Invisalign® wykazały swą skuteczność w leczeniu wad zgryzu klasy I, II i III. System Invisalign® może pomóc w osiągnięciu celów klinicznych — od prostych przemieszczeń zębów po bardziej skomplikowane przypadki.

Zobacz, co może dać leczenie Invisalign.

Klasa II
Klasa III
Zgryz krzyżowy przedni
Szparowatość
Zgryz otwarty
Stłoczenie
Zgryz głęboki
Ekstrakcja
Mandibular Advancement
Rozbieżność linii środkowej
Wąskie łuki
I faza leczenia
Zgryz krzyżowy boczny
Leczenie chirurgiczne
Ogólnie prostsze zęby

Polecane studium przypadku:

Klasa II


Klasa II, to stan, w którym guzek mezjo-policzkowy górnego pierwszego zęba trzonowego jest umieszczony mezjalnie do bruzdy mezjalno-policzkowej dolnego pierwszego zęba trzonowego zamiast być wyrównanym, co wpływa na relacje zgryzowe między obydwoma łukami zębowymi.

Dane pacjenta:

Wiek: 24
lata Płeć: kobieta
Opcja leczenia Invisalign: Invisalign Comprehensive

Całkowity czas leczenia:

21 miesięcy

before imageafter image
PrzedPo

Polecane studium przypadku:

Klasa III


Klasa III, czyli przodozgryz, to stan, w którym guzek mezjo-policzkowy górnego pierwszego zęba trzonowego jest usytuowany dystalnie względem bruzdy mezjo-policzkowej dolnego pierwszego zęba trzonowego zamiast być wyrównanym, co wpływa na relacje zgryzowe między obydwoma łukami zębowymi.

Dane pacjenta:

Wiek: 27
lat Płeć: kobieta
Opcja leczenia Invisalign: Invisalign Comprehensive

Całkowity czas leczenia:

28 miesięcy

before imageafter image
PrzedPo

Polecane studium przypadku:

Zgryz krzyżowy przedni


Zgryz krzyżowy przedni to nieprawidłowa relacja wargowo-językowa między jednym lub większą liczbą zębów przednich górnych i dolnych, skutkująca nieprawidłowym językowym ustawieniem zębów górnych względem zębów dolnych.

Dane pacjenta:

Wiek: 31
lat Płeć: mężczyzna
Opcja leczenia Invisalign: Invisalign Comprehensive

Całkowity czas leczenia:

17 miesięcy

before imageafter image
PrzedPo

Polecane studium przypadku:

Szparowatość


Szparowatość to stan, w którym występuje nadmierna przestrzeń między sąsiadującymi zębami w łuku zębowym.

Dane pacjenta:

Wiek: 11
lat Płeć: mężczyzna
Opcja leczenia Invisalign: Invisalign Lite

Całkowity czas leczenia:

8 miesięcy

before imageafter image
PrzedPo

Polecane studium przypadku:

Zgryz otwarty


Zgryz otwarty to stan, w którym zęby przednie nie zachodzą na siebie pionowo w okluzji centralnej. Może być ograniczony do zębów przednich lub obejmować również niektóre zęby boczne.

Dane pacjenta:

Wiek: 29
lat Płeć: kobieta
Opcja leczenia Invisalign: Invisalign Comprehensive

Całkowity czas leczenia:

19 miesięcy

before imageafter image
PrzedPo

Polecane studium przypadku:

Stłoczenie


Stłoczenie to stan, w którym występuje rozbieżność między wielkością zęba i dostępną przestrzenią do wyrównania zębów w łuku zębowym.

Dane pacjenta:

Wiek: 41
lat Płeć: mężczyzna
Opcja leczenia Invisalign: i7

Całkowity czas leczenia:

4 miesiące

before imageafter image
PrzedPo

Polecane studium przypadku:

Zgryz głęboki


Zgryz głęboki to stan, w którym zachodzenie zębów górnych na dolne dotyczące zębów przednich w okluzji centralnej jest większe niż 30–40%.

Dane pacjenta:

Wiek: 30
lat Płeć: kobieta
Opcja leczenia Invisalign: Invisalign Teen

Całkowity czas leczenia:

24 miesiące

before imageafter image
PrzedPo

Polecane studium przypadku:

Ekstrakcja


Ekstrakcja to usunięcie jednego lub więcej zębów, gdy trzeba uzyskać dużo miejsca, aby wyrównać i wytworzyć prawidłową relację zgryzową między pozostałymi zębami.

Dane pacjenta:

Wiek: 16
lat Płeć: kobieta
Opcja leczenia Invisalign: Invisalign Comprehensive

Całkowity czas leczenia:

16 miesięcy

before imageafter image
PrzedPo

Polecane studium przypadku:

Mandibular Advancement


Leczenie Invisalign® z funkcją Mandibular Advancement jest idealne dla rosnących pacjentów z wadami zgryzu klasy II z retrognatyczną żuchwą i uzębieniem stałym lub stabilnym późnym uzębieniem mieszanym. Specjalny element skrzydełek precyzyjnych jest zintegrowany z nakładkami Invisalign.

Dane pacjenta:

Wiek: 13
lat Płeć: kobieta
Opcja leczenia Invisalign: Invisalign Teen z funkcją MA

Całkowity czas leczenia:

15 miesięcy

before imageafter image
PrzedPo

Polecane studium przypadku:

Rozbieżność linii środkowej


Rozbieżność linii środkowej to stan, w którym występuje przesunięcie linii środkowej łuku szczękowego i żuchwowego odpowiednio do i/lub względem linii pośrodkowej twarzy.

Dane pacjenta

Wiek: 35
lat Płeć: kobieta
Opcja leczenia Invisalign: Invisalign Comprehensive

Całkowity czas leczenia

10 miesięcy

before imageafter image
PrzedPo

Polecane studium przypadku:

Wąskie łuki


Wąskie łuki to stan, w którym poprzeczna szerokość łuków szczękowych i/lub żuchwowych jest zbyt wąska, aby zęby mogły zostać prawidłowo wyrównane i mieć prawidłowy okluzyjny punkt kontaktowy.

Dane pacjenta:

Wiek: 21
lat Płeć: kobieta
Opcja leczenia Invisalign: Invisalign Comprehensive

Całkowity czas leczenia:

11 miesięcy

before imageafter image
PrzedPo

Polecane studium przypadku:

I faza leczenia


Leczenie interceptywne dla młodych pacjentów (6–10 lat): Wczesne leczenie może leżeć w najlepszym interesie pacjenta, jeśli jego problem może z czasem stać się poważniejszy w przypadku zaniechania leczenia. - Wychwycenie problemu w fazie jego rozwoju; Wyeliminowanie przyczyny; Kierowanie rozwojem kości twarzy i szczęki; Zapewnienie odpowiedniej przestrzeni dla rosnących zębów stałych.

Dane pacjenta:

Wiek: 9
lat Płeć: mężczyzna
Opcja leczenia Invisalign: Invisalign Teen z MA

Całkowity czas leczenia:

13 miesięcy

before imageafter image
PrzedPo

Polecane studium przypadku:

Zgryz krzyżowy boczny


Zgryz krzyżowy boczny jest nieprawidłową relacją wargowo-językową między jednym lub kilkoma górnymi i dolnymi zębami bocznymi, w wyniku której zęby górne są ustawione językowo względem zębów dolnych lub zęby górne są ustawione policzkowo względem zębów dolnych tak, że ich powierzchnia językowa ślizga się po dolnej powierzchni policzkowej.

Dane pacjenta:

Wiek: 24
lata Płeć: kobieta
Opcja leczenia Invisalign: Invisalign Comprehensive

Całkowity czas leczenia:

29 miesięcy

before imageafter image
PrzedPo

Polecane studium przypadku:

Leczenie chirurgiczne


Leczenie chirurgiczne ma na celu skorygowanie rozbieżności szkieletowej powodującej wady zgryzu.

Dane pacjenta:

Wiek: 21
lat Płeć: mężczyczna
Opcja leczenia Invisalign: Invisalign Comprehensive

Całkowity czas leczenia:

21 miesięcy

before imageafter image
PrzedPo

Polecane studium przypadku:

Ogólnie prostsze zęby


Nawet jeśli uśmiech wygląda „poprawnie”, małe poprawki mogą mieć ogromny wpływ na życie pacjentów. Dzięki leczeniu Invisalign Twoi pacjenci mogą teraz uzyskać idealny uśmiech nawet o 50 procent szybciej. 1 2

Dane pacjenta:

Wiek: 62
lata Płeć: kobieta
Opcja leczenia Invisalign: Invisalign Comprehensive

Całkowity czas leczenia:

13 miesięcy

before imageafter image
PrzedPo

Przeglądaj wyniki ponad 1000 przypadków

Przejrzyj obszerny zbiór studiów przypadków Invisalign® — z możliwością filtrowania według interesujących Cię zabiegów — w globalnej galerii firmy Align™.

Uwzględnione przypadki:

Klasa II
Klasa III
Zgryz krzyżowy przedni
Szparowatość
Zgryz otwarty
Stłoczenie
Zgryz głęboki
Ekstrakcja
Mandibular Advancement
Rozbieżność linii środkowej
Wąskie łuki I faza leczenia
Zgryz krzyżowy boczny
Leczenie chirurgiczne
Ogólnie prostsze zęby

1 Cotygodniowe zmiany nakładek zaleca się u wszystkich pacjentów korzystających z leczenia Invisalign (przy domyślnych etapach leczenia) leczonych z użyciem pakietów Invisalign Comprehensive, Invisalign Teen, Invisalign Lite, i Invisalign Go. Decyzja dotycząca cotygodniowych zmian nakładek należy wyłącznie do lekarza. Należy monitorować przemieszczenia zębów, takie jak rotacja, ekstruzja i istotne ruchy korzenia, a w szczególności przemieszczenia oznaczone kolorami niebieskim i czarnym w ocenie przemieszczeń zębów. W zależności od podatności pacjenta na leczenie, w szczególności wśród pacjentów dorosłych, można rozważyć dłuższe okresy między zmianami nakładek.

2 Przy zmianach nakładek co tydzień, w porównaniu do zmian co dwa tygodnie, przy czasie trwania leczenia zaadaptowanym z pierwszych planów leczenia ClinCheck

 

Loading...