Zostań partnerem.

Leczenie za pomocą przezroczystych nakładek Invisalign otwiera przed Twoją praktyką wiele możliwości. A na każdym etapie rozwoju możesz liczyć na nasze wsparcie.

Jesteśmy z Tobą na drodze ku transformacji cyfrowej Twojej praktyki.

Tak naprawdę jesteśmy z Tobą na każdym kroku, zapewniając edukację, dedykowane wsparcie, doradztwo kliniczne oraz zasoby służące rozwojowi praktyki. Pomogliśmy już wielu lekarzom, takim jak Ty, osiągnąć następujące korzyści:

Krótszy czas leczenia w porównaniu z tradycyjnymi aparatami ortodontycznymi1
Poprawa relacji pacjent-lekarz2
Wzrost liczby nowych pacjentów3

Chcesz zostać naszym partnerem?

Wystarczy wypełnić poniższy formularz, aby otrzymać więcej informacji na temat procesu rejestracji. Ułatwi nam to skierowanie do Ciebie doradcy, który przeprowadzi Cię przez cały proces. Nie jesteś lekarzem? Kliknij tutaj

Imię *
Nazwisko *
Adres e-mail *
Numer telefonu *
Kod pocztowy praktyki *
adres ulicy *
Miasto *
Numer licencji lekarza
Become a provider > Join a community > Image
Become a provider > Join a community > Image

Dołącz do społeczności lekarzy, którzy wzajemnie się wspierają.

Jako partner, oprócz możliwości ciągłego rozwijania umiejętności i wsparcia ze strony firmy Align, możesz też dołączyć do szerszej społeczności lekarzy i ekspertów.


1  *Gu, J i wsp. Evaluation  of Invisalign treatment effectiveness and efficiency compared with conventional fixed appliances using the Peer Assessment Rating index.  Am J Orthod Dentofacial Orthop, luty 2017;151:259-66
*Buschang, P i wsp. Comparative time efficiency of aligner therapy and conventional edgewise braces. Angle Orthodontist, tom 84, nr 3, 2014

2 Po leczeniu pacjentów przezroczystymi nakładami Invisalign. Zastrzeżenie dot. UE: na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego wśród n=176 europejskich stomatologów aktywnie wykorzystujących system Invisalign (więcej niż 1 przypadek w ciągu ostatnich 12 miesięcy), którzy potwierdzają, że z powodzeniem wdrożyli leczenie przezroczystymi nakładkami Invisalign w swoich praktykach. Respondentów poproszono o wskazanie poziomu zgody ze stwierdzeniem: „Leczenie przezroczystymi nakładkami Invisalign zwiększyło zaufanie pacjentów do mojej praktyki”. Dane dostępne w firmie Align Technology według stanu na dzień 10 stycznia 2020 r.

3 Po dodaniu leczenia przezroczystymi nakładkami Invisalign do oferty praktyki. ​
Zastrzeżenie dot. UE: na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego wśród n=176 europejskich stomatologów aktywnie wykorzystujących system Invisalign (więcej niż 1 przypadek w ciągu ostatnich 12 miesięcy), którzy potwierdzają, że z powodzeniem wdrożyli leczenie przezroczystymi nakładkami Invisalign w swoich praktykach. Respondentów poproszono też o wskazanie poziomu zgody ze stwierdzeniem: „Dodanie leczenia przezroczystymi nakładkami Invisalign do oferty mojej praktyki zwiększyło liczbę nowych pacjentów”. Dane dostępne w firmie Align Technology według stanu na dzień 10 stycznia 2020 r.​

Loading...