Wsparcie każdego aspektu Twojej praktyki.

Oprócz tego, że Invisalign® jest najbardziej zaawansowanym systemem wyrównywania zębów za pomocą przezroczystych nakładek, jest także zaufanym partnerem, który wspomaga rozwój praktyki i osiąganie sukcesów.


Invisalign
Invisalign

Świadomość konsumencka

Ponad 50% potencjalnych dorosłych pacjentów ortodontycznych wybiera leczenie Invisalign, wymieniając je z nazwy1.

Invisalign
Invisalign

Zespół Smile Concierge

Zespół doradców pacjenta pomaga konsumentom, którzy dokonali oceny uśmiechu na stronie Invisalign.com, umówić się na wizyty u wybranych lekarzy Invisalign® w okolicy.
Oferta może się różnić w zależności od kraju.

Practice Support Service
Practice Support Service

Usługa konsultacji ADAPT

W wyniku skorzystania z usługi ADAPT praktyki uczestniczące w programie średnio zwiększyły całkowity zysk z przypadków o 15% w ciągu 6 miesięcy od wdrożenia2. Ta oparta na danych, płatna usługa konsultacji, obejmująca wirtualne osobiste sesje szkoleniowe skoncentrowane na potrzebach klienta, jest świetnym sposobem na optymalizację pracy i transformację praktyki.
Oferta może się różnić w zależności od kraju.

Practice-Support > Vertical Cards > #1 image
Practice-Support > Vertical Cards > #1 image

Marketing w gabinecie

Oprócz zainwestowania w programy marketingu skierowanego bezpośrednio do konsumentów, mające na celu przyciągnięcie pacjentów do Twojego gabinetu, oferujemy materiały marketingowe do gabinetów, które pomogą wzbudzić zainteresowanie i zainicjować rozmowy na temat systemu Invisalign. Broszury, plakaty, filmy i inne materiały z możliwością dostosowania pomagają w konwersji na każdym etapie obsługi pacjenta.

1 Dane dostępne w firmie Align™ Technology według stanu na dzień 15 lipca 2017 r. Na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego przez Hawk Research, w którym zapytano lekarzy Invisalign® z rozpoczętym co najmniej 1 przypadkiem leczenia Invisalign u osoby dorosłej w przeciętnym miesiącu: Jaki procent zgłaszających się pacjentów z poniższych grup wiekowych prosi o system Invisalign? (USA n= 337). Lekarze otrzymali wynagrodzenie za czas poświęcony na udział w badaniu.

2 W oparciu o próbę obejmującą 31 praktyk ortodontycznych (z Belgii, Francji, Japonii, Malezji, Holandii, Norwegii, Singapuru, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych), w których średni okres korzystania z usługi ADAPT wynosił 6 miesięcy. Wzrost całkowitego zysku z przypadków oszacowano na podstawie średniego wzrostu liczby rozpoczętych przypadków (aparaty W&B i leczenie Invisalign) oraz średniego proporcjonalnego wzrostu liczby rozpoczętych przypadków leczonych z użyciem systemu Invisalign, porównując dane przed rozpoczęciem i po rozpoczęciu korzystania z usługi ADAPT przy następujących założeniach: średnia cena sprzedaży aparatów W&B = 5000 USD, opłata za dopasowanie aparatów W&B = 300 USD; średnia cena sprzedaży systemu Invisalign = 6000 USD, opłata za dopasowanie systemu Invisalign = 1256 USD. Całkowity zysk z przypadków oznacza łączny przychód ze wszystkich rozpoczętych przypadków pomniejszony o łączny koszt opłat za laby, bez uwzględniania innych kosztów. Okresy przed rozpoczęciem korzystania z usługi ADAPT zostały znormalizowane na poziomie praktyki na podstawie czasu korzystania z usługi ADAPT, aby uwzględnić korektę sezonową. 

Loading...