invis to partner godny zaufania.

Zawsze możesz liczyć na naszą pomoc we wszelkich kwestiach — od edukacji klinicznej przez marketing po programy wsparcia praktyki.


Naucz się nowych technik od ekspertów ds. systemu Invisalign.

Jako zaufany partner, leczenie Invisalign® służy Ci pomocą na każdym kroku. System Invisalign, będący owocem ponad 20-letnich badań i innowacyjności, jest poparty bogatymi zasobami edukacyjnymi dostępnymi dla lekarzy na każdym etapie prowadzenia praktyki stomatologicznej.

Zasoby zwiększające Twoje umiejętności kliniczne i pewność siebie.

Invisalign
Invisalign

Rozwijaj swoje kompetencje kliniczne.

Nasz kompleksowy proces przygotowawczy obejmuje kursy online i tradycyjne, wiele materiałów szkoleniowych oraz możliwości kształcenia ustawicznego w celu poszerzania wiedzy klinicznej.

Invisalign
Invisalign

Ucz się od innych stomatologów.

Poznaj nowe możliwości leczenia poprzez globalną galerię Invisalign® — bogaty zbiór prezentujący najnowsze przypadki leczenia Invisalign® z całego świata.

Invisalign
Invisalign

Nawiąż współpracę z naszą społecznością ekspertów.

Poszerzanie wiedzy i sieci kontaktów staje się niezmiernie łatwe dzięki dostępowi do naszych kursów internetowych i tradycyjnych, możliwościom nawiązywania kontaktów, szkoleniom Study Club i społeczności cyfrowej.

Wspieranie Twojej praktyki na każdym etapie.

Firma Align™ oferuje wszystko, czego potrzebujesz — od rozwoju praktyki po zwiększanie efektywności pracy i poprawę opieki nad pacjentem. Nasz zespół doradców pacjenta, programy marketingowe skierowane bezpośrednio do konsumentów oraz materiały marketingowe przeznaczone do użytku w gabinetach stomatologicznych pomogą Ci obrać kurs na sukces.

Efektywność i transformacja praktyki

Nasza usługa konsultacji ADAPT to kompleksowa, zindywidualizowana opcja wsparcia i optymalizacji działalności, która łączy Twoje dane i wiedzę z naszymi kompetencjami, aby przekształcać Twoją praktykę. W wyniku skorzystania z usługi ADAPT praktyki uczestniczące w programie średnio zwiększyły całkowity zysk z przypadków o 15% w ciągu 6 miesięcy od jego wdrożenia. Jest to płatna usługa konsultacji oparta na danych, mająca na celu optymalizację pracy1.
Oferta może się różnić w zależności od kraju.

Marketing w praktyce

Zainwestowaliśmy w programy marketingowe stworzone z myślą o przyciągnięciu pacjentów do Twojego gabinetu. Gdy zostaną wdrożone, na naszej stronie Invisalign dotyczącej marketingu znajdą się zasoby marki Invisalign z możliwością dostosowania oraz materiały instruktażowe do wykorzystania w rozwoju praktyki. Dostępne dla lekarzy na stronie internetowej dla lekarzy Invisalign (IDS)

1 W oparciu o próbę obejmującą 31 praktyk ortodontycznych (z Belgii, Francji, Japonii, Malezji, Holandii, Norwegii, Singapuru, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych), w których średni okres korzystania z usługi ADAPT wynosił 6 miesięcy. Wzrost całkowitego zysku z przypadków oszacowano na podstawie średniego wzrostu liczby rozpoczętych przypadków (aparaty W&B i leczenie Invisalign) oraz średniego proporcjonalnego wzrostu liczby rozpoczętych przypadków leczonych z użyciem systemu Invisalign, porównując dane przed rozpoczęciem i po rozpoczęciu korzystania z usługi ADAPT przy następujących założeniach: średnia cena sprzedaży aparatów W&B = 5000 USD, opłata za dopasowanie aparatów W&B = 300 USD; średnia cena sprzedaży systemu Invisalign = 6000 USD, opłata za dopasowanie systemu Invisalign = 1256 USD. Całkowity zysk z przypadków oznacza łączny przychód ze wszystkich rozpoczętych przypadków pomniejszony o łączny koszt opłat za laby, bez uwzględniania innych kosztów. Okresy przed rozpoczęciem korzystania z usługi ADAPT zostały znormalizowane na poziomie praktyki na podstawie czasu korzystania z usługi ADAPT, aby uwzględnić korektę sezonową.
Loading...