Najbardziej zaawansowany system przezroczystych nakładek na świecie1.

Invisalign jest dla potencjalnych pacjentów najbardziej rozpoznawalną marką ortodontyczną2. Nasz system, dzięki połączeniu technologii i możliwości dostosowania, pozwala uzyskać szybkie i dokładne wyniki kliniczne. Oznacza to więcej zadowolonych pacjentów i gwarantowany sukces Twojej praktyki.

Dr Guy Deeming, specjalista ortodonta

Twórz z nami historię sukcesu.

Czy wiesz, że 75% pacjentów ortodontycznych może odnieść korzyści dzięki wyprostowaniu zębów3? To fakt. Ale to dopiero początek.

Prawie o

rzadsze wizyty w trybie nagłym ziej niż w przypadku tradycyjnych aparatów ortodontycznych (W&B)4

ankietowanych ortodontów wybrałoby do leczenia swoich zębów przezroczyste nakładki zamiast jakiegokolwiek innego rozwiązania do prostowania zębów, podając jako główne powody komfort, estetykę i higienę5.

Zaprojektowany od początku do końca z myślą o sukcesie


 

Materiał SmartTrack™ powstał specjalnie z myślą o systemie Invisalign®, aby optymalnie oddziaływać pożądanymi układami sił i zwiększyć przewidywalność przemieszczeń zębów.

Spersonalizowane leczenie bazujące na latach badań i informacjach zebranych od milionów pacjentów.

System Invisalign® może pomóc w rozwoju Twojej praktyki i upiększaniu uśmiechów Twoich pacjentów.

Najlepszy w branży zespół inżynierów i naukowców, którzy nieustannie wprowadzają innowacje, aby udoskonalić drogę pacjentów do pięknego uśmiechu.

Invisalign 3d Aligners
Invisalign 3d Aligners

System zaprojektowany z myślą o uśmiechu pacjentów.


Why Invisalign > Cards > #3 > Image
Why Invisalign > Cards > #1 > Image
Why Invisalign > Cards > #2 > Image
Why Invisalign > Cards > #3 > Image
Why Invisalign > Cards > #1 > Image

Doskonałe wyniki

Opatentowane technologie, takie jak materiał SmartTrack™, zaczepy SmartForce™ i nakładki retencyjne Vivera™, zostały zaprojektowane wyłącznie w celu poprawy przewidywalności przemieszczania zębów. 7

Świetlana przyszłość

Dzięki skanerowi cyfrowemu iTero™ już na pierwszej wizycie pacjenci mają możliwość obejrzenia swojego nowego uśmiechu. 60% pacjentów zdecydowało się na rozpoczęcie leczenia Invisalign® po obejrzeniu symulacji wyników leczenia uzyskanej dzięki skanerowi iTero™6. Skaner iTero™ serii Element Plus zapewnia pacjentom lepsze wrażenia z wizyty w gabinecie, większy komfort i lepszą wizualizację diagnozy.

Lepsze dopasowanie

W przeciwieństwie do większości przezroczystych nakładek, nakładki i aparaty retencyjne Invisalign są przycinane na podstawie linii dziąseł każdego pacjenta w celu zapewnienia optymalnego komfortu.

Doskonałe wyniki

Opatentowane technologie, takie jak materiał SmartTrack™, zaczepy SmartForce™ i nakładki retencyjne Vivera™, zostały zaprojektowane wyłącznie w celu poprawy przewidywalności przemieszczania zębów. 7

Świetlana przyszłość

Dzięki skanerowi cyfrowemu iTero™ już na pierwszej wizycie pacjenci mają możliwość obejrzenia swojego nowego uśmiechu. 60% pacjentów zdecydowało się na rozpoczęcie leczenia Invisalign® po obejrzeniu symulacji wyników leczenia uzyskanej dzięki skanerowi iTero™6. Skaner iTero™ serii Element Plus zapewnia pacjentom lepsze wrażenia z wizyty w gabinecie, większy komfort i lepszą wizualizację diagnozy.

1 Na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród lekarzy Invisalign® (n=2752), których zapytano, w jakim stopniu zgadzają się z następującym stwierdzeniem: „Invisalign to najbardziej zaawansowany na świecie cyfrowy system leczenia ortodontycznego”. Ankietę przeprowadzono wśród lekarzy z USA, Kanady, Wielkiej Brytanii, Brazylii, Niemiec, Francji, Hiszpanii, Włoch, Chin, Japonii oraz Australii i Nowej Zelandii. Dane dostępne w firmie Align™ Technology według stanu na dzień 10 lipca 2020 r.

2 Dane dostępne w firmie Align™ Technology (badanie konsumenckie z października/listopada 2017 r.)

3 Źródło: Prevalence and distribution of selected occlusal characteristics in the US population, 1988-1991.Brunelle i wsp., Journal of Dental Research (2/96), oraz dane NHANES

4 Dane dostępne w firmie Align™ Technology według stanu na dzień 12 lipca 2017 r.: *Wyniki uzyskane w globalnym badaniu pracowni Actionable Research przeprowadzonym wśród lekarzy Invisalign®; respondenci odpowiadali na następujące pytanie: Jaki jest odsetek pacjentów wymagających wizyt w trybie nagłym? (Łączna liczba respondentów N = 898)

5 Na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego wśród obecnych lub byłych użytkowników systemu Invisalign® w regionie EMEA (n=812 lekarzy), których poproszono o odpowiedź na pytanie: „Który rodzaj zabiegu prostowania zębów wybrał(a)by Pan(i) dla siebie w razie potrzeby? (Wybierz z listy: tradycyjny aparat ortodontyczny, aparat ceramiczny, aparat językowy, przezroczyste nakładki). Następnie zadano pytanie: „Dlaczego ten rodzaj leczenia jest lepszy od innych?”. (Odpowiedź w formie dowolnego sformułowania: komfort n=249, estetyka n=147, higiena n=89). Dane dostępne w firmie Align™ Technology według stanu na dzień 28 lutego 2020 r.

6 Na podstawie badania ankietowego z udziałem n = 101 ortodontów i stomatologów ogólnych (z USA, Kanady i Wielkiej Brytanii) przeprowadzonego w czerwcu 2018 r. W badaniu udział wzięło 60 stomatologów ogólnych i 41 ortodontów, którzy wykorzystywali symulator wyników leczenia Invisalign w ciągu roku poprzedzającego badanie i którym zadano pytanie: „Jaki odsetek pacjentów, którym zaproponowano leczenie Invisalign® w ciągu ostatnich 12 miesięcy i którym pokazano wizualizacje z symulatora wyników leczenia Invisalign®, rozpoczął leczenie Invisalign?”.

7 W porównaniu z nakładkami Invisalign® wytwarzanymi wcześniej z materiału jednowarstwowego (EX30).

Loading...