invis is innowacyjna metoda leczenia dla dorastających nastolatków.

Teraz ze wzmocnionymi skrzydełkami precyzyjnymi.

Dlaczego warto zdecydować się na leczenie Invisalign® z Mandibular Advancement?

Skuteczność leczenia Invisalign® z funkcją Mandibular Advancement została klinicznie potwierdzona1 w leczeniu wad zgryzu klasy II u nastoletnich pacjentów, dając możliwość leczenia bardziej skomplikowanych przypadków nastoletnich pacjentów.

Efektywne leczenie

Jednocześnie wysuwa żuchwę do przodu i wyrównuje zęby.

Komfort pacjentów2

Pacjenci są zadowoleni z leczenia i zgłaszają większy komfort w porównaniu ze stałymi aparatami ortodontycznymi.

O klinicznie potwierdzonej skuteczności3

Badanie kliniczne z udziałem czterdziestu pacjentów wykazało, że leczenie metodą Invisalign® Mandibular Advancement jest skuteczne w leczeniu wad zgryzu klasy II u dorastających nastolatków.

Teraz bardziej wytrzymałe4

Trzy kluczowe zmiany w konstrukcji sprawiają, że skrzydełka są bardziej wytrzymałe w porównaniu z ich wcześniejszą wersją.

Którzy pacjenci kwalifikują się do leczenia Invisalign® z Mandibular Advancement?

Leczenie Invisalign® z funkcją Mandibular Advancement jest przeznaczone dla dorastających nastolatków z wadami zgryzu klasy II z retrognatyczną żuchwą i uzębieniem stałym lub stabilnym późnym uzębieniem mieszanym. Wzmocnione skrzydełka precyzyjne są zintegrowane z nakładkami Invisalign® .

Jak działają wzmocnione skrzydełka precyzyjne

New Mandibular Advancement > How it works image 1
New Mandibular Advancement > How it works image 1
Obok wysuwania żuchwy podczas leczenia Invisalign Z Mandibular Advancement odbywa się też ustalanie i wyrównywanie pozycji zębów.
New Mandibular Advancement > How it works image 2
New Mandibular Advancement > How it works image 2
Korektę klasy II można uzyskać w jednym lub kilku etapach.

Teraz ze wzmocnionymi skrzydełkami precyzyjnymi.

Wzmocnione skrzydełka precyzyjne zapewniają 3 kluczowe ulepszenia w leczeniu Invisalign Mandibular Advancement:

Dłuższe i zakrzywione skrzydełka

W celu zapewnienia większej wytrzymałości5.

Większy zakres zachodzenia na siebie górnych i dolnych skrzydełek precyzyjnych

Pomaga utrzymać wysunięcie żuchwy do przodu6.

Dodatkowe żebro wzmacniające

Do każdego skrzydełka dodano żeberko wzmacniające.

[PL]New Mandibular Advancement > Mandibular_Advancement_Animation video_Image

Polecany film

Zobacz, jak dr Eugene Kohlov z Toronto w Kanadzie dzieli się swoimi doświadczeniami na temat leczenia Invisalign z Mandibular Advancement.

[PL]Dr Kohlov video final cover image

„Odczuwam zachwyt, widząc uśmiechy na szczęśliwych twarzach pacjentów”

Lek. dent. dr Eugene Kholov, Kanada

Zobacz, co nasi nastoletni pacjenci mówią o leczeniu metodą Invisalign z Mandibular Advancement.

New Final Mandibular Advancement > Teen interviews_Video_Image

Protokół kliniczny i najlepsze praktyki

Dowiedz się więcej o naszych protokołach klinicznych i najlepszych praktykach pod adresem learn.invisalign.com lub kontaktując się z lokalnym przedstawicielem Invisalign.

1
Przesłanie dokumentacji

Zdjęcia wewnątrzustne z dodatkowymi zdjęciami pod kątem leczenia z Mandibular Advancement.

2
Faza pre-MA (opcjonalnie)

Cel: Umożliwienie dodania skrzydełek lub pierwszego wysunięcia

Leczenie kliniczne: faza pre-MA jest wykonywana automatycznie w następujących sytuacjach w celu skutecznego założenia skrzydełek precyzyjnych•  Zgryz głęboki  >7 mm•  Rotacja trzonowca  >20 stopni•  Pierwsze wysunięcie siekaczy klasy II st. 2, korekta nagryzu poziomego do 2 mm•  Korekta zgryzu krzyżowego w celu korekty nagryzu poziomego tylnego od -2 mm do 4 mm•  Lub przemieszczenie zębów zgodnie z zaleceniami lekarza•  Ograniczone preferencje kliniczne•  Nie jest dozwolone stosowanie indywidualnego podziału na etapy w celu jak najszybszego umieszczenia skrzydełek precyzyjnych

Zaplanuj wizytę w następujących celach:•  Osadzenie zaczepów 

3
Faza MA

Cel: Najważniejsze jest wysuwanie żuchwy do przodu przy jednoczesnym przemieszczaniu zębów, którego możliwość może być ograniczona w przypadku zębów pod skrzydełkami precyzyjnymi

Leczenie kliniczne: korekta wad klasy II, koordynacja łuków, redukcja nagryzu poziomego, wyrównanie i wypoziomowanie zębów•  Precyzyjne skrzydełka do korekty według specyfikacji lekarza w zakresie korekty AP•  Ograniczone elementy skrzydełek podprecyzyjnych•  Ograniczone preferencje kliniczne•  Brak indywidualnego podziału na etapy

Zaplanuj wizytę w następujących celach:• Pouczenie pacjenta• Usunięcie zaczepów, jeśli były stosowane w fazie pre-MA, które nie są już potrzebne• Przy braku fazy pre-MA – osadzenie zaczepów

4
Faza przejściowa

Cel: Utrzymanie żuchwy w pozycji doprzedniej podczas oczekiwania na dostawę standardowych lub dodatkowych nakładek Invisalign

Leczenie kliniczne:• Skanowanie przed założeniem nakładek przejściowych• Brak dodatkowych przemieszczeń zębów• Cztery etapy z nakładkami przejściowymi utrzymują żuchwę w skorygowanej pozycji

5
Standardowe leczenie Invisalign® (dodatkowe nakładki)

Cel: Uzyskanie ostatecznej okluzji

Leczenie kliniczne: Nowa dokumentacja przesyłana jak w standardowym leczeniu Invisalign® poprzez zamówienia na dodatkowe nakładki• Postępowanie zgodnie z preferencjami klinicznymi, z wyjątkiem opóźnienia osadzenia zaczepów (jak w standardowym leczeniu Invisalign)• Zakończenie poziomowania krzywej Spee• Korekta dentystyczna pozostałych wad zgryzu klasy II• Koordynacja i precyzowanie łuków

Zaplanuj wizytę w następujących celach:• Osadzenie zaczepów

6
Retencja
Protokół w celu zachowania ustawienia klasy I i zapobiegania nawrotom wad (np. nakładki retencyjne Vivera™)

1 Dane dostępne w firmie Align Technology, stan na dzień 29 czerwca 2018 r. Na podstawie n=40 z wieloośrodkowego badania klinicznego NA IDE.

2 Na podstawie globalnego badania prowadzonego od grudnia 2020 r. do marca 2021 r. w regionach NA, EMEA i APAC, z udziałem następujących krajów: USA, Kanada, Francja, Włochy, Hiszpania, Brazylia, Australia, Chiny, Japonia; 209 ortodontom Invisalign zadano pytanie: Proszę zaznaczyć, w jakim stopniu zgadza się Pan(i) z następującym stwierdzeniem: „Leczenie Invisalign z funkcją Mandibular Advancement zapewnia większy komfort pacjenta niż aparaty czynnościowe klasy II stosowane przeze mnie w przeszłości (takie jak np. podwójny blok, Herbst itp.)”. „Proszę o wyrażenie zgody z następującym stwierdzeniem: »Invisalign z korektą cofniętej żuchwy oszczędza czas leczenia pacjentów, minimalizując potrzebę stosowania wielu aparatów w celu korekcji wad zgryzu klasy II (np. aparat ortodontyczny, Herbst, Mara, Twin Block itd.)«”. Użyto skali od 1 do 4, w której 1 oznacza „Zdecydowanie się nie zgadzam”, a 4 „Zdecydowanie się zgadzam”. Dane dostępne w Align Technology według stanu na 20 kwietnia 2021 r.

3 Dane dostępne w firmie Align Technology według stanu na luty 2017 r.

4 Dane dostępne w firmie Align Technology, według stanu na dzień 27 września 2021 r.

5 Dane dostępne w firmie Align Technology, według stanu na dzień 27 września 2021 r.

6 Na podstawie analizy zaplanowanego w oprogramowaniu wzajemnego pionowego zachodzenia na siebie górnych i dolnych skrzydełek w 1976 przypadkach leczenia Invisalign z korektą cofniętej żuchwy za pomocą skrzydełek precyzyjnych wyprodukowanych w okresie od 1 maja 2021 do 30 czerwca 2021. Leczenie przygotowano zarówno z poprzednią wersją skrzydełek precyzyjnych, jak i ze wzmocnionymi skrzydełkami precyzyjnymi przy identycznym podziale na etapy i planowanym przebiegu. Dane dostępne w firmie Align Technology według stanu na 27 września 2021 r.

Loading...